Fotowoltaika słoneczna ma największy udział w całkowitej liczbie zainstalowanych OZE w największym państwie Ameryki Południowej. Dostarcza aż 91 proc. prądu produkowanego ze źródeł odnawialnych w Brazylii. Małe elektrownie wodne i farmy wiatrowe dostarczają odpowiednio 97 MW i 10 MW, raportuje amerykańska Administracja Informacji Energetycznej (EIA), na podstawie danych Brazylijskiej Agencji Regulacji Energii Elektrycznej (ANEEL).
Wzrost inwestycji w fotowoltaikę, to zasługa wprowadzonych w 2012 r zasad pomiaru netto. Pozwalają one właścicielom OZE sprzedawać nadwyżki energii elektrycznej do sieci w zamian za kredyty rozliczeniowe. Przed 2015 r. kredyty wygasły po 36 miesiącach, ale teraz po 60 miesiącach.

""

Photovoltaic cells sit on solar panels near an electricity plant/Bloomberg

energia.rp.pl

Zgodnie z polityką ANEEL małe generatory wykorzystujące energię słoneczną, biomasę, wiatr i inne OZE o mocy do 1 MW kwalifikują się do pomiaru netto. W 2015 r. ANEEL zmienił zasadę zwiększenia maksymalnej mocy do 3 MW dla małych elektrowni wodnych i do 5 MW dla innych źródeł odnawialnych. Gdzie przede wszystkim powstają instalacje OZE w Brazylii? W południowych, południowo-wschodnich i północno-wschodnich regionach kraju. Zwykle na wybrzeżu, lub w jego pobliżu. Stany z największą koncentracją odnawialnych źródeł to Minas Gerais (372 MW), Rio Grande do Sul ( 223 MW) i São Paulo (194 MW)