FSRU wzmocni bezpieczeństwo energetyczne kraju

Pływający terminal regazyfikacyjny LNG, który ma zostać ulokowany w Zatoce Gdańskiej, będzie wspierać rynek gazowy w Polsce, może także służyć do zaopatrzenia w błękitne paliwo sąsiednich krajów.

Publikacja: 15.12.2023 03:00

Pływający terminal FSRU dla Polski będzie przystosowany do regazyfikacji na poziomie odpowiadającym

Pływający terminal FSRU dla Polski będzie przystosowany do regazyfikacji na poziomie odpowiadającym ok. 6,1 mld m sześc. gazu ziemnego rocznie

Foto: mat. pras.

Materiał powstał we współpracy z GAZ-SYSTEM

Inwazja Rosji na Ukrainę doprowadziła do turbulencji na rynku surowców energetycznych. Ceny nośników energii w ubiegłym roku poszły gwałtownie w górę w całej Europie. Dlatego zarówno poszczególne państwa, jak i cała Unia podjęły zdecydowane kroki na rzecz uniezależnienia się od importu rosyjskich surowców energetycznych.

Jednym z efektów tych działań jest wzrost zainteresowania gazem skroplonym, którego rola na świecie znacząco wzrosła. Dziś globalny handel LNG (ang. Liquid Natural Gas) opiera się właśnie na rosnącym popycie na ten surowiec w Europie.

Stosunkowo szybką możliwość zwiększenia ilości LNG sprowadzanego drogą morską oferują pływające terminale FSRU (ang. Floating Storage Regasification Unit). Są to tankowce wyposażone w urządzenia do magazynowania i regazyfikacji skroplonego gazu ziemnego. Stanowią one realną alternatywę w stosunku do lądowych terminali LNG, których budowa i uruchamianie trwają znacznie dłużej.

Efektywne rozwiązanie

Na wykorzystanie technologii FSRU zdecydował się GAZ-SYSTEM. Krokiem milowym w tym kierunku są zawarte porozumienia (tzw. Term Sheet) z dwoma armatorami – Mitsui O.S.K. Lines oraz BW LNG – określające ramowe warunki dostarczenia i użytkowania pierwszej jednostki FSRU. Firmy te zostały wyłonione w pierwszej części postępowania przetargowego. Druga część tego procesu ma wyłonić jeden z tych podmiotów jako ostatecznego dostawcę FSRU w formule czarteru.

Podpisane porozumienia regulują najważniejsze warunki przyszłej umowy czarterowej, takie jak termin dostawy statku, obowiązki stron, konsekwencje opóźnienia dostawy, okres czarteru. Choć ich zapisy nie mają charakteru wiążącego, to jednak określają „mapę drogową” dalszych negocjacji i w zasadniczym kształcie będą odzwierciedlone w docelowej umowie czarterowej (Time Charter Party), którą GAZ-SYSTEM planuje zawrzeć na 15 lat z jednym z tych podmiotów.

Częścią inwestycji jest rozbudowa gazociągów lądowych; powstanie ok. 250 km sieci przesyłowej do cen

Częścią inwestycji jest rozbudowa gazociągów lądowych; powstanie ok. 250 km sieci przesyłowej do centrum kraju

Warto wspomnieć, iż obydwie firmy są światowymi liderami w branży FSRU. Japoński Mitsui O.S.K. Lines posiada 111 statków na LNG, w tym największą na świecie jednostkę FSRU o nazwie „Bauhinia Spirit”. Z kolei wywodzące się z Norwegii BW LNG jest spółką w całości należącą do BW Group, wiodącej firmy sektora morskiego posiadającej flotę około 500 statków przewożących ropę i gaz, z czego 30 metanowców do przewozu LNG i 3 FSRU.

GAZ-SYSTEM zakłada rozpoczęcie świadczenia usług regazyfikacji w Zatoce Gdańskiej w perspektywie początku 2028 r.

Wyższy potencjał, korzystniejsze ceny

Inwestycja planowana przez GAZ-SYSTEM zakłada umiejscowienie w Zatoce Gdańskiej jednostki FSRU zdolnej do wyładunku, procesowego składowania i regazyfikacji LNG, a także świadczenia usług dodatkowych. Oprócz jednostki FSRU niezbędne jest wybudowanie infrastruktury morskiej i lądowej. Infrastruktura morska to przede wszystkim platforma cumowniczo-technologiczna wraz z instalacją i gazociąg podmorski, za budowę których odpowiada GAZ-SYSTEM. Niezbędne jest także wykonanie między innymi falochronu osłaniającego oraz przygotowanie toru wodnego wraz z infrastrukturą nawigacyjną, za co odpowiedzialny jest Urząd Morski w Gdyni.

Połączenie gazociągiem podmorskim umożliwi przesył surowca do krajowej sieci przesyłowej. Istotnym elementem całej inwestycji jest także rozbudowa gazociągów lądowych. W jej ramach powstanie ok. 250 km sieci przesyłowej, która umożliwi efektywne rozprowadzenie gazu z rejonu Gdańska do klientów w centralnej Polsce.

Terminal FSRU będzie przystosowany do prowadzenia regazyfikacji na poziomie odpowiadającym ok. 6,1 mld m sześc. gazu ziemnego rocznie. GAZ-SYSTEM już latem podpisał umowę na wykorzystanie całej oferowanej mocy regazyfikacyjnej dla tej jednostki.

Inwestycja będzie miała korzystny wpływ na dalszy rozwój efektywnie funkcjonujących rynków gazu ziemnego w naszym regionie Europy, a tym samym – poprzez zapewnienie dostępu do nowych źródeł dostaw gazu – pozyskania gazu na korzystniejszych warunkach cenowych. Wraz z zapewnieniem odpowiedniej dywersyfikacji źródeł dostaw gazu wzrośnie atrakcyjność wykorzystania tego surowca w porównaniu z innymi źródłami energii oraz zwiększy się konkurencja między uczestnikami rynku.

Wsparcie dla regionu

Rozwój możliwości przesyłu i magazynowania w kierunku małoskalowych instalacji LNG – obok „tradycyjnych” rozwiązań w postaci gazociągów – stanowi bezpośrednią realizację polityki wzmacniającej bezpieczeństwo energetyczne Polski.

Zapewnienie zwiększonych dostaw gazu dla potrzeb energetyki zawodowej i powstających bloków gazowo-parowych, wykorzystujących to niskoemisyjne źródło energii, jest także ważnym elementem transformacji energetycznej Polski.

Inwestycja będzie też miała ogromne znaczenie lokalne, gdyż do budżetów samorządów będzie wpływał – płacony przez GAZ-SYSTEM – coroczny podatek od nieruchomości, który można wykorzystać na potrzeby mieszkańców.

Skroplony gaz doskonale uzupełnia paletę źródeł energii tworzących polski miks energetyczny, zabezpieczając ciągłość produkcji energii elektrycznej i ciepła dla przemysłu oraz gospodarstw domowych.

Jednocześnie inwestycje w infrastrukturę gazową, realizowane przez GAZ-SYSTEM, w tym w szczególności budowa terminalu pływającego FSRU, pozwalającego szybko sprowadzać LNG z różnych kierunków, mają duże znaczenie dla zapewnienia zaopatrzenia w gaz nie tylko Polski, ale także innych krajów regionu. Wykorzystanie rynkowego trendu i dynamiczne rozwijanie tego obszaru działalności mają także umożliwić sąsiednim krajom uniezależnienie się od dostaw gazu z Rosji.

W ten sposób inwestycja w Zatoce Gdańskiej wpisuje się we wsparcie dla zrównoważonego rozwoju rynku energii w Europie, ponieważ gaz ziemny jest postrzegany jako czynnik stabilizujący system elektroenergetyczny.

Materiał powstał we współpracy z GAZ-SYSTEM

Materiał powstał we współpracy z GAZ-SYSTEM

Inwazja Rosji na Ukrainę doprowadziła do turbulencji na rynku surowców energetycznych. Ceny nośników energii w ubiegłym roku poszły gwałtownie w górę w całej Europie. Dlatego zarówno poszczególne państwa, jak i cała Unia podjęły zdecydowane kroki na rzecz uniezależnienia się od importu rosyjskich surowców energetycznych.

Pozostało 93% artykułu
Gaz
Największe złoże gazu w Europie zamknięte. Stało się zbyt niebezpieczne
Materiał Promocyjny
Wykup samochodu z leasingu – co warto wiedzieć?
Gaz
Dobre wieści z rynku gazu: potrzebujemy go coraz mniej
Gaz
Rosja chce upadłości PGNiG. Doliczyła się niezapłaconych podatków. Suma kuriozalnie niska
Gaz
Gazprom zabiega o Siłę Syberii 2. Oto warunek Chińczyków
Gaz
Rosyjski LNG na celowniku USA. Zakłady w Arktyce mogą nigdy nie powstać