Klaipedos Nafta – operator terminalu LNG w Kłajpedzie na Litwie – rozstrzygnął procedurę przydziału mocy regazyfikacyjnych w litewskim gazoporcie. W jej wyniku PGNiG uzyskało możliwość regazyfikacji 6 TWh skroplonego gazu ziemnego rocznie, co odpowiada ponad 0,5 mld m sześc. Rezerwacja dotyczy okresu od 1 stycznia 2023 do 31 grudnia 2032 roku. – PGNiG będzie mogło wykorzystać swoje kompetencje w zakresie handlu LNG, aby zwiększyć dostępność gazu dla odbiorców w obu krajach – mówi Iwona Waksmundzka-Olejniczak, prezes Zarządu PGNiG dodając, że umożliwi to także dalszą integrację rynków gazowych w tej części Europy. – Przydział długoterminowej przepustowości rozszerza zakres naszej współpracy i przyczyni się do zwiększenia bezpieczeństwa energetycznego regionu oraz efektywnego wykorzystania infrastruktury w Kłajpedzie – podkreśla Darius Šilenskis, Prezes Klaipedos Nafta.

Czytaj więcej

Litwa: jest życie bez gazu z Rosji. LNG z USA zaspokaja popyt

PGNiG jest użytkownikiem terminala w Kłajpedzie od mają tego roku – pierwsza dostawa ładunku zamówionego przez GK PGNiG miała miejsce 6 maja 2022 roku. Od tej pory PGNiG odebrało w litewskiej instalacji 6 dostaw. Po regazyfikacji część wolumenu została sprzedana odbiorcom z krajów bałtyckich, reszta trafiła na rynek polski poprzez uruchomiony w maju 2022 r. Gazociąg Polska-Litwa. Od 1 maja przepustowość przerywana dla kierunku z Litwy do Polski wyniesie w skali roku 1,9 mld m sześc. w skali roku. Przepustowość dla kierunku z Polski na Litwę wyniesie e skali roku odpowiada 2 mld m sześc. w skali roku. Pełną przepustowość GIPL osiągnie w październiku 2022 roku.

Polski koncern zaznacza, że portfel kontraktów LNG Spółki obejmuje między innymi kontrakty w formule free-on-board (FOB), która wskazuje, że za odbiór i transport ładunku z terminala skraplającego odpowiada kupujący. – To do kupującego należy także decyzja o porcie przeznaczenia dostawy. PGNiG będzie więc mogło kierować ładunki LNG nie tylko do gazoportu w Świnoujściu, ale również do innych terminali, m.in. w Kłajpedzie – podkreśla koncern.