RDN to główny rynek TGE, na którym handluje się energią, która zostanie dostarczona na następny dzień. W porównaniu z kwietniem, obroty na RDN wzrosły o ponad 7 proc. Jeżeli porównamy sytuację do tego samego miesiąca, tyle że rok wcześniej, to wzrost wyniósł 338,47 proc. Średnie dzienne obroty wyniosłuy 61,3 tys. MWh.

Maj to już kolejny miesiąc, w którym rynek bazowy dla energii elektrycznej wciąż umacniał swoją pozycję na hurtowym obrocie energią w Polsce. Udział RDN w łącznym godzinowym zapotrzebowaniu na energię elektryczną Krajowego Systemu Elektroenergetycznego wyniósł średnio 15,4 proc. (wobec 14,44 proc. w kwietniu 2011 r.)

Jak argumentują przedstawiciele TGE, regularnie wzrastające obroty mają bardzo duże znaczenie w procesie integracji polskiego rynku energii z rynkami ościennymi. Dzięki silnemu rynkowi bazowemu, Towarowa Giełda Energii staje się aktywnym uczestnikiem tych zmian.

Suma obrotów energią elektryczną na wszystkich rynkach TGE wyniósła w maju br. 11,9 TWh. W porównaniu z tym samym okresem ubiegłego roku, obroty energią elektryczną na parkiecie TGE wzrosły o prawie 730 proc.