Tak duży jednorazowy wzrost akcyzy na benzyny i olej napędowy wprowadzono w Rosji po raz pierwszy. W zależności od rodzaju i klasy paliwa akcyza wzroście o 29-32,6 proc., przy czym wzrost będzie tym wyższy im gorsza jakość paliw (najmniej przy klasie Euro-4 i Euro-5). Nowe stawki obowiązują do 30 czerwca.

Zgodnie z przyjętym w listopadzie 2011 r. harmonogramem, od 1 lipca będzie kolejna podwyżka akcyzy na benzynę 4 i 5 klasy (do 8,2 tys. rubli/tona; od 2013 r następna (do 10,1 tys. rubli/t), a od 2014 r. do 11,11 tys. rubli/t.

"Ministerstwo energetyki FR uważa, że wzrost akcyzy na produkty naftowe nie spowoduje do jednorazowego wysokiego skoku cen benzyn i oleju na stacjach. Dlatego, że w 2011 r. był realizowany kompleks przedsięwzięć mających zabezpieczyć dostateczną ilość paliw na rynku wewnętrznym. Zapasy benzyn wysokiej jakości w Rosji wzrosły o 7,3 proc.; zimowego oleju napędowego - o 5 proc. Zapasy paliwa w rafineriach Rosji osiągnęły maksymalne wielkości i prawie dwa razy przewyższają wskaźniki 2010 r." - uspokaja rynek rosyjski rząd.

W 2011 r. państwo ukarało największe koncerny paliwowe prawie 140 mln dol. grzywien za zawyżanie cen paliw na stacjach i w hurtowniach.