Pierwsze Polsko-Ukraińskie Forum Energii Odnawialnej zgromadziło przedstawicieli regionów, władz państwowych i firm energetycznych, w tym PSE Operator i PGE Energia Odnawialna. Ministerstwo Gospodarki reprezentował sekretarz stanu Tomasz Tomczykiewicz.

Celem wydarzenia było nawiązanie konkretnej współpracy w celu rozwoju ukraińskiej i polskiej energetyki. – To było merytoryczne spotkanie dedykowane władzom i przedsiębiorcom zainteresowanym inwestycjami w zieloną energię – ocenia prof. Krzysztof Żmijewski, uczestnik forum.

W Kijowie przedstawiono sprawdzone rozwiązania promocji energii odnawialnej z rynku polskiego i krajów Unii Europejskiej. Wskazano formy modelowej współpracy firm energetycznych z regionami oraz przedstawiono korzyści z inwestycji w energię odnawialną.

Polscy przedsiębiorcy już teraz importują z Ukrainy biomasę (np. drewno, łuski słonecznika) do celów energetycznych. Dostrzegają też duży potencjał inwestycji w farmy wiatrowe, biogazownie i produkcję prądu ze słońca. Wspólne działania w tym zakresie będą prowadzone w ramach Partnerstwa  Wschodniego.

Organizatorem wydarzenia, nad którym patronat objęła „Rz", było Stowarzyszenie Energii Odnawialnej i Polsko-Ukraińska Izba Gospodarcza. Współorganizatorami ze strony ukraińskiej były Międzynarodowy Kijowski Klub Energetyczny oraz Rada Przedsiębiorców przy Gabinecie Ministrów Ukrainy.