Notowana na NewConnect spółka Widok Energia zakontraktowała ok. 60 tys. ton słomy, która posłuży do produkcji peletu wykorzystywanego jako źródło odnawialnej energii.

- W produkcji peletu, kluczowe jest zapewnienie dostępu do surowca i logistyka całego procesu - mówi Iwona Szmaja, prezes firmy Widok Energia.

Widok Energia posiada dwa zakłady granulacji biomasy w północnej Polsce. Ostatnio przejęty zakład granulacji biomasy znajduje się w Worowie woj. zachodnio-pomorskiem, drugi -  w Koniecwałdzie na Żuławach. Obie inwestycje warte są w sumie ponad 40 mln zł.

- Na rynku peletu dominuje popyt i praktycznie cała produkcja na długo zanim opuści nasze zakłady jest sprzedawana na podstawie długoterminowych umów lub transakcji terminowych typu spot - dodaje Iwona Szmaja.

Jej zdaniem, jedynym problemem jaki napotykają producenci peletu, to dostęp do surowca.  W Polsce działa na rynku ponad 20 znaczących producentów, których łączna produkcja to ponad 500 tys. ton peletu rocznie. Widok Energia produkuje 60 tys. ton. Większość produkcji trafia na eksport.