PKN Orlen opublikował łupkowy raport

Dzięki wydobyciu niekonwencjonalnych złóż gazu, PKB naszego kraju może rosnąć o 0,8 pkt. proc. rocznie. Do 2025 r. fiskus z działalności sektora zainkasuje dodatkowo 87 mld zł. Powstanie też 510 tys. nowych miejsc pracy

Publikacja: 05.09.2012 11:18

PKN Orlen opublikował łupkowy raport

Foto: Bloomberg

Na zlecenie koncernu PKN Orlen eksperci CASE przeprowadzili badania dotyczące wpływu wydobycia gazu łupkowego na polską gospodarkę. – Nasz kraj może stać się pierwszym miejscem poza Ameryką Północną, gdzie wydobycie gazu z łupków wzmocni gospodarkę i poprawi krajowe bezpieczeństwo energetyczne, równocześnie istotnie zmniejszając emisyjność produkcji energii – twierdzi Jacek Krawiec, prezes PKN Orlen we wprowadzeniu do raportu pt. „Gazowa (r)ewolucja w Polsce".

Z przeprowadzonych analiz wynika, że rozwój sektora wydobycia gazu łupkowego może przebiegać jedną  trzech dróg. Pierwsza zakłada przeprowadzanie poszukiwań i wydobycia jedynie przy udziale krajowych przedsiębiorstw, czyli bez inwestycji z zagranicy. Ten scenariusz nazwano umiarkowanym rozwojem.

Z kolei scenariusz umiarkowanych inwestycji przewiduje zarówno udział polskich firm, jak i częściowy koncernów zagranicznych. W wariancie przyśpieszonego rozwoju założono stworzenie sprzyjających warunków do poszukiwań i wydobycia dla wszystkich zainteresowanych podmiotów (krajowych i zagranicznych).

Eksperci CASE uważają, że tylko scenariusz przyśpieszonego rozwoju może przynieść zmianę jakościową w polskiej gospodarce. I tak w perspektywie do 2025 r. może w naszym kraju powstawać 305 odwiertów produkcyjnych rocznie, co pozwoli na wydobywanie 12 mln m

3

gazu. W efekcie powstanie 510 tys. miejsc pracy, a średni roczny wzrost PKB wyniesie 0,8 punktu procentowego (w latach 2019-2025). Z kolei fiskus uzyska dodatkowe wpływy podatkowe z działalności gospodarczej sektora łupkowego. W latach 2012-2025 mogą one opiewać na łączną kwotę około 87 mld zł.

Na zlecenie koncernu PKN Orlen eksperci CASE przeprowadzili badania dotyczące wpływu wydobycia gazu łupkowego na polską gospodarkę. – Nasz kraj może stać się pierwszym miejscem poza Ameryką Północną, gdzie wydobycie gazu z łupków wzmocni gospodarkę i poprawi krajowe bezpieczeństwo energetyczne, równocześnie istotnie zmniejszając emisyjność produkcji energii – twierdzi Jacek Krawiec, prezes PKN Orlen we wprowadzeniu do raportu pt. „Gazowa (r)ewolucja w Polsce".

Z przeprowadzonych analiz wynika, że rozwój sektora wydobycia gazu łupkowego może przebiegać jedną  trzech dróg. Pierwsza zakłada przeprowadzanie poszukiwań i wydobycia jedynie przy udziale krajowych przedsiębiorstw, czyli bez inwestycji z zagranicy. Ten scenariusz nazwano umiarkowanym rozwojem.

Energetyka
Energetyka trafia w ręce PSL, zaś były prezes URE może doradzać premierowi
Energetyka
Przyszły rząd odkrywa karty w energetyce
Energetyka
Dziennikarz „Rzeczpospolitej” i „Parkietu” najlepszym dziennikarzem w branży energetycznej
Energetyka
Niemieckie domy czeka rewolucja. Rząd w Berlinie decyduje się na radykalny zakaz
Energetyka
Famur o próbie wrogiego przejęcia: Rosyjska firma skazana na straty, kazachska nie