Przedstawiciele europejskich państw wezwali również kraje, które zwlekają z wdrożeniem unijnej legislacji w tym obszarze, w tym Polskę, do natychmiastowego nadrobienia opóźnień.

Konkluzje przyjęte przez szczyt europejski nadają priorytet stworzeniu wspólnego wewnętrznego rynku energii do roku 2014 oraz wdrożeniu unijnych dyrektyw dotyczących energetyki. Dotyczy to w szczególności Polski, która nie wprowadziła do swojego prawa aż 10 takich dyrektyw. Należą do nich między innymi dyrektywy o odnawialnych źródłach energii i o charakterystyce energetycznej budynków.

- Polska została przywołana do porządku. Najwyższy czas, aby nasz rząd przestał udawać, że polityka klimatyczno-europejska Unii Europejskiej to wypadek przy pracy i zabrał się za wdrażanie dyrektyw w tym obszarze. Każdy mijający miesiąc to miliony złotych kosztów, utracone możliwości i zawiedzione nadzieje Polaków, którzy chcą rozwoju energetyki obywatelskiej, opartej na lokalnych, odnawialnych źródłach - komentuje Kuba Gogolewski, koordynator ds. energii z  Polskiej Zielonej Sieci, ekspert Koalicji Klimatycznej.

Unijni przywódcy podkreślili, że większe znaczenie w rozwoju europejskiej energetyki powinni mieć sami obywatele. Ich zdaniem konsumenci energii powinni zyskać większe prawa, między innymi w kwestii zmiany dostawcy energii, możliwości zarządzania zużyciem energii i wytwarzania energii we własnym zakresie, czyli bycia tzw. prosumentem energii. W obliczu rosnących cen i kosztów energii znacznie ważniejszą rolę w polityce UE powinny zyskać działania na rzecz oszczędności energii. Rozwój technologii służących zarządzaniu energią, takich jak inteligentne sieci i pomiarowanie powinien wspierać zmniejszenie popytu na energię.

Rada Europejska wzywa także do stworzenia skutecznych i przewidywalnych ram prawnych dla rozwoju energetyki po 2030 roku, które pozwolą zmobilizować kapitał prywatny i ograniczyć koszty inwestycji w energetykę. Rada z zadowoleniem przyjęła propozycję Komisji Europejskiej przyjęcia celów ochrony klimatu na okres do 2030 roku. Przywódcy europejscy wskazali również na konieczność wycofania wszelkich subsydiów szkodliwych dla gospodarki i środowiska, w tym dotacji dla paliw kopalnych. Komisja Europejska ma natomiast przygotować wskazówki dotyczące skutecznego i efektywnego kosztowo systemu wsparcia dla odnawialnych źródeł energii.