17 grudnia Prezes URE zatwierdził taryfy na sprzedaż energii przedsiębiorstwom Enea SA, Energa - Obrót SA, PGE Obrót SA i Tauron Sprzedaż. Wszystkie zatwierdzone taryfy zakładają obniżenie cen energii elektrycznej dla odbiorców z grup G, tj. gospodarstw domowych od ok. 6,2 do 6,5 proc. Niższe ceny energii w zatwierdzonych taryfach są wynikiem obniżenia cen zakupu energii elektrycznej na rynku hurtowym.

Regulator zatwierdził także taryfy operatorom systemów dystrybucyjnych: Energa Operator, Enea Operator, Tauron Dystrybucja, RWE Operator oraz PGE Dystrybucja. Taryfy dystrybutorów wzrosną średnio o 3,1 %, przy czym stawki opłat dystrybucyjnych dla odbiorców w gospodarstwach domowych wzrosną średnio o ok. 2,1 proc. Wzrost stawek dystrybucyjnych wynika z potrzeby utrzymywania ciągłości i bezpieczeństwa dostaw energii elektrycznej (wzrost opłaty jakościowej na rachunku) oraz wyższej niż ostatnio opłaty przejściowej, która związana jest z kosztami likwidacji kontraktów długoterminowych zawartych z wytwórcami energii elektrycznej na sprzedaż mocy i energii elektrycznej. Jednocześnie w nowych taryfach dystrybucyjnych w wyniku przeprowadzonych kalkulacji obniżono, od około 53 proc. do około 66 proc. stawki opłat za przyłączenie do sieci, w zależności od operatora oraz rodzaju przyłącza (napowietrzne lub kablowe).

W efekcie zatwierdzonych taryf rachunki odbiorców w gospodarstwach domowych, którzy kupują  prąd od tzw. sprzedawców z urzędu, spadną średnio o 2,5 proc.