Inwestycja pozwoli ograniczyć emisję tlenków azotu o 80 proc. Wartość kontraktu wyniesie ponad 92 mln zł, a zakończenie inwestycji planowane jest w maju 2016 r.

Inwestycja zakłada wybudowanie kompletnych, nowoczesnych instalacji katalitycznego odazotowania spalin wraz z wymianą wentylatorów spalin oraz modernizacją podgrzewaczy wody dla kotłów na blokach nr 1 i nr 2 opalanych węglem kamiennym i biomasą. Jest to jeden z elementów szerokich prac modernizacyjnych ukierunkowanych na redukcję emisji substancji powstających w wyniku spalania.

- Prowadzimy szereg konsekwentnych działań, które mają na celu zminimalizowanie wpływu elektrowni na środowisko. Zabudowa instalacji ograniczy emisję do poziomu znacznie poniżej norm unijnych, które zgodnie z dyrektywą IED (o emisjach przemysłowych – red.) - podkreśla Krzysztof Sadowski, prezes Enea Wytwarzanie.

Obecnie w Kozienicach w budowie znajduje się największy i najnowocześniejszy blok energetyczny w Europie o mocy 1075MW. Trwa również m.in. budowa Instalacji Odsiarczania Spalin IOS IV, która zapewni skuteczność odsiarczania na poziomie 93 proc.