::"Dziennik Gazeta Prawna": Będą protesty przeciwko budowie linii wysokiego napięcia

Powstała „Ogólnopolska koalicja na rzecz budowy linii 2x400kV zgodnie z prawem". Jej przedstawiciele nie zgadzają się na wyznaczanie innych terenów, niż wcześniej wskazane w wojewódzkich planach zagospodarowania przestrzennego (wpzp), którymi ma biec linia wysokiego napięcia. Jeżeli wykonawca nie zmieni zdania zapowiadają protesty w całej Polsce.

::"Wirtualny Nowy Przemysł": Zarządca Rozliczeń: wpłynęły dwie transze środków z tytułu opłaty OZE

Spółka Zarządca Rozliczeń rozpoczęła konsultacje procedur dotyczących przyszłych beneficjentów aukcyjnego systemu wsparcia OZE o mocy ponad 500 kW. Pierwsze środki z opłaty OZE już wpłynęły do firmy. - Dotychczas wpłynęły do nas dwie transze środków z tytułu opłaty OZE, za lipiec i za sierpień 2016. W sumie jest to kwota około 39 mln zł – mówi Jan Bogolubow, prezes Zarządcy Rozliczeń.