Handel stał się możliwy po tym, jak wczoraj Lietuvos energija dostał pełnomocnictwa do skupowania wyprodukowanego przez elektrownie wiatrowe prądu - głosi komunikat ministerstwa energetyki.

Lietuvos energija jest tymczasowym skupującym, wyznaczonym w wyniku porozumienia miedzy resortem energetyki, producentami prądu z wiatru oraz giełdą.

W tym miesiącu Litwa przyjmie poprawki do prawa energetycznego. Mają one pozwolić na zatwierdzenie przejrzystych kryteriów wyboru firmy, która będzie stałym skupującym prąd produkowany przez wiatraki i sprzedającym go na giełdzie. Zostanie on wybrany w konkursie.

Znajdujący się w norweskim Trondheim Nord Pool Spot jest czołową giełdą rynku energii w Europie. Handluje na niej 370 firm z 20 krajów. W 2011 r. grupa miała łączne obroty 316 TWh prądu.

Giełda jest własnością skandynawskich operatorów systemów przesyłowych: Statnett SF, Svenska Kraftnät, Fingrid Oyj, Energinet.dk i bałtyckich operatorów Elering i Litgrid.