Komisja Europejska zgodziła się na przekazanie Operatorowi Gazociągów Przesyłowych „Gaz-System” pomocy finansowej, w ramach programu European Energy Programme for Recovery, na budowę gazociągu łączącego polski i czeski system przesyłowy. Wartość dofinansowania to 10,5 mln euro, czyli 41,3 mln zł według obecnego kursu NBP. O takie pieniądze spółka wystąpiła rok temu. Wówczas złożyła wniosek razem z czeskim operatorem gazociągów przesyłowych, Net4Gas (dawniej RWE Transgas Net). Czesi na budowę rurociągu zlokalizowanego po ich stronie granicy otrzymali 3,5 mln euro (13,8 mln zł).

[b]Gazociąg Polska – Czechy, to drugie połączenie naszego kraju z systemem gazowniczym Unii Europejskiej [/b](pierwsze funkcjonuje na granicy z Niemcami w miejscowości Lasów). Dzięki niemu będzie możliwy przesył około 0,5 mld m sześc. gazu ziemnego rocznie. Dla porównania Polska zużywa około 14 mld m sześc. surowca rocznie. Realizowany projekt obejmuje budowę gazociągu o średnicy 500 mm na trasie Tranovice-Cieszyn-Skoczów wraz z budową układu pomiarowo-rozliczeniowego. Polski odcinek o długości około 21 km będzie przebiegał od granicy polsko-czeskiej w rejonie Cieszyna, gdzie planowana jest lokalizacja nowego punktu wejścia do krajowego systemu przesyłowego, do rejonu Skoczowa, gdzie nastąpi włączenie go do istniejącego systemu przesyłowego. Planowana długość czeskiego odcinka gazociągu to około 10 km.

[b]Budowa polskiego odcinka gazociągu powinna zakończyć się jeszcze w tym roku.[/b] Nieco później powstanie stacja pomiarowo-rozliczeniowej i czeski odcinek. Połączenie ma być uruchomione pod koniec 2011 r.