Prezes UOKiK wyraziła wczoraj zgodę na powstanie nowego podmiotu – EWG Energia. W jego skład wejdą japońskie spółki Mitsui oraz Electric Power Development, które zajmują się m.in. wytwarzaniem i przesyłem energii elektrycznej. EWG Elektrownie Wiatrowe prowadzi z kolei działalność w zakresie inżynieryjnych i technicznych usług konsultingowych, robót budowlanych oraz obsługi rynku nieruchomości.

Prezes Urzędu, po przeprowadzeniu postępowania antymonopolwego, uznała, że koncentracja nie doprowadzi do istotnego ograniczenia konkurencji.

Zgodnie z przepisami, transakcja podlega zgłoszeniu do urzędu antymonopolowego, jeżeli biorą w niej udział przedsiębiorcy, których łączny obrót w roku poprzedzającym przekroczył 1 mld euro na świecie lub 50 mln euro w Polsce.