Według nowej prognozy, PEP osiągnie w całym przyszłym roku 74 mln zł zysku netto i 131 mln zł EBITDA (zysk operacyjny powiększony o amortyzację). Tegoroczna prognoza przewiduje wypracowanie 67 mln zł, a EBITDA na poziomie 98 mln zł.

Zysk całej grupy z działalności operacyjnej będzie wyższy od zakładanego na 2011 r. m.in. ze względu na rozpoczęcie działalności farm wiatrowych Łukaszów i Modlikowice o łącznej mocy 58 MW oraz zakładu produkującego pellet.

Na 2012 r. przewidziane jest zakończenie tworzenia kolejnych projektów wiatrowych o łącznej mocy około 154 MW. Prognoza zakłada również rozpoczęcie realizacji farm wiatrowych o łącznej mocy 80 MW oraz elektrowni biomasowej o mocy ok. 30 MW.