Węgiel i atom będą podstawowym źródłem paliw w Polskiej Grupie Energetycznej, zaś odnawialne źródła będą tylko uzupełnieniem – ocenił Marek Ciapała, dyrektor PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna.

- Traktujemy węgiel jako podstawowe źródło, energetyka jądrowa powinna być "druga nogą sektora wytwarzania" – powiedział prezes Elektrowni Bełchatów na  konferencji w krajowej Izbie Gospodarczej.

Zdaniem Marka Ciapały, gaz nie jest obecnie dobrym paliwem, ponieważ nie jest "odporny na zakłócenia polityczne". Z tego powodu  będzie wykorzystywany raczej w elektrociepłowniach i elektrowniach szczytowych. – Może to się zmienić, jeśli odnajdziemy własne zasoby gazu – zaznaczył Ciapała.

Jego zdaniem, w porównaniu ze wzrostem zapotrzebowania na energię, PGE planuje niewielki przyrost mocy w energetyce konwencjonalnej w perspektywie lat 2017-18. - Dalsze plany rozwojowe nie są sprecyzowane. Czekamy na wytyczne w polityce klimatycznej – zaznaczył Ciapała.