Dziś Rada Najwyższa przyjęła ustawę o reorganizacji państwowego operatora gazowego Naftogazu. Dokument zawiera, jak podała agencja Interfaks, także zapis o zakazie prywatyzacji i oddania w dzierżawę magistrali gazowych na Ukrainie, o co zabiega Gazprom.

Ukraina, jako członek Europejskiej Wspólnoty Energetycznej, podzieli Naftogaz na spółkę transportującą gaz i wydobywczą. Koncern pod nazwą Nafotgaz przestanie istnieć. A to automatycznie rozwiązuje kontrakt gazowy z Rosją z 2009 r., którego dotąd nie udało się władzom w Kijowie zmienić na swoją korzyść.

Niemożliwa też będzie prywatyzacja systemu transportu gazu, ani jego dzierżawa przez konsorcjum złożone z Naftogazu, Gazpromu i unijnych inwestorów.

Ukraina będzie musiała sama wyremontować stare rury, utrzymywać je i odpowiadać za płynność tranzytu do Europy.