Komunalna spółka Lech rozstrzygnęła przetarg na budowę Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych. Wybrano ofertę konsorcjum firm: Budimeks, belgijskiego Keppel Seghers i hiszpańskiej Cespy, opiewającą na 409,5 mln zł brutto.

Odrzucono oferty: Rafako, konsorcjum Polimeksu Mostostalu i włoskiego Astaldi.

Spalarnia ma powstać do końca 2015 r. Zakład ma przyjmować rocznie 120 tys. ton odpadów, czyli będzie jedną z najmniejszych planowanych spalarni w kraju. Ze śmieci wytwarzana będzie energia elektryczna w ilości ok. 15 MWh rocznie oraz energia cieplna do 360 tys. GJ w sezonie grzewczym.

Miasto podpisało umowę na 210 mln zł dofinansowania z funduszy unijnych na projekt "Zintegrowany system gospodarki odpadami dla aglomeracji białostockiej". Koszt kluczowej części projektu, którą jest wybudowanie w Białymstoku instalacji termicznego przekształcania odpadów komunalnych, oszacowano na 321 mln zł.

Wysokość dofinansowania może jeszcze wzrosnąć, pozostałe pieniądze Lech uzyska z pożyczki Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, kredytów oraz środków własnych. Projekt musi zostać jeszcze zatwierdzony przez Komisję Europejską i uzyskać tzw. notyfikację niezbędną dla realizacji dużych projektów infrastrukturalnych.