Nowy projekt ustawy o OZE wymaga dopracowania

Tak uważają członkowie Stowarzyszenia Energii Odnawialnej

Publikacja: 15.10.2012 21:03

Nowy projekt ustawy o OZE wymaga dopracowania

Foto: Fotorzepa, Piotr Wittman Piotr Wittman

Stowarzyszenie Energii Odnawialnej pozytywnie ocenia zaproponowaną przez Ministerstwo Gospodarki konstrukcję funkcjonowania rynku energii odnawialnej w Polsce

- Nie możemy jednak pominąć faktu, że niektóre spośród proponowanych zapisów stanowią istotne zagrożenie dla prawidłowego funkcjonowania całego rynku OZE w Polsce – podkreślali członkowie SEO podczas konferencji prasowej.

Na początku października, Ministerstwo Gospodarki przedstawiło projekt ustawy o odnawialnych źródłach energii. Ustawa ta jest częścią tzw. „trójpaku" - nowego prawa energetycznego, które ma za zadanie stworzyć nowoczesne podstawy funkcjonowania rynku energii w Polsce. Stowarzyszenie Energii Odnawialnej oceniając,  że „trójpak" (Prawo energetyczne, Prawo gazowe i ustawa o OZE) stanowi odpowiednią alternatywę dla nieustannych nowelizacji obowiązującego Prawa energetycznego, zaapelowało jednocześnie do rządu o zakreślenie konkretnego horyzontu czasowego, w którym pakiet energetyczny zostanie uchwalony.

- Narastająca niepewność skutkuje bowiem wstrzymaniem rozwoju energetyki odnawialnej w Polsce, stanowiąc istotne zagrożenie dla możliwości wypełnienia przez Polskę podpisanych zobowiązań – uważają członkowie władz SEO.

Stowarzyszenie przedstawiło też swoje uwagi do konkretnych rozwiązań zaproponowanych w projekcie ustawy o OZE. W opinii SEO, brak jakiejkolwiek waloryzacji opłaty zastępczej powoduje wzrost ryzyka inwestycyjnego. -

W związku z powyższym  proponujemy wprowadzenie do ustawy zapisu, który będzie waloryzował opłatę zastępczą o stopę inflacji (CPI) – mówili podczas konferencji prasowej członkowie Stowarzyszenia Energii Odnawialnej. Uważają oni również, że projekt autorstwa resortu gospodarki wprowadza ograniczenie ceny sprzedaży energii ze źródła odnawialnego, nie uwzględniając mechanizmów rynkowych. SEO postuluje, by przedsiębiorstwa energetyczne mogły sprzedawać energię elektryczną dowolnie wybranemu odbiorcy.

– Proponujemy też  wprowadzenie systemu dającego przedsiębiorstwom energetycznym  prawo wyboru czy chcą otrzymywać cenę regulowaną za produkowaną przez siebie energię elektryczną, czy też nie. Decyzja ta byłaby wiążąca przez rok. W ciągu roku przedsiębiorstwo energetyczne będzie zawsze otrzymywało cenę regulowaną za sprzedawaną przez siebie energię elektryczną, niezależnie od tego, czy cena rynkowa jest od niej wyższa czy niższa - argumentowali członkowie Stowarzyszenia.

SEO uważa też, że należy podnieść tzw. progi interwencyjne z 75 do 90 proc. wartości opłaty zastępczej, a inwestycje, które rozpoczęły się przed wejściem w życie nowej ustawy i zakończą się w ciągu 2 lat od jej wejścia w życie, powinny otrzymać poziom wsparcia określony w dotychczas obowiązujących rozwiązaniach.

Energetyka
Energetyka trafia w ręce PSL, zaś były prezes URE może doradzać premierowi
Materiał Promocyjny
Tajniki oszczędnościowych obligacji skarbowych. Możliwości na różne potrzeby
Energetyka
Przyszły rząd odkrywa karty w energetyce
Energetyka
Dziennikarz „Rzeczpospolitej” i „Parkietu” najlepszym dziennikarzem w branży energetycznej
Energetyka
Niemieckie domy czeka rewolucja. Rząd w Berlinie decyduje się na radykalny zakaz
Materiał Promocyjny
Naukowa Fundacja Polpharmy ogłasza start XXIII edycji Konkursu o Grant Fundacji
Energetyka
Famur o próbie wrogiego przejęcia: Rosyjska firma skazana na straty, kazachska nie