Zatwierdzenie taryfy na obrót paliwem gazowym oznacza, że Tauron będzie występował z jednej strony w charakterze kupującego gaz od dostawców na rynku krajowym, a z drugiej – jako jego sprzedawca, m.in. do elektrowni i elektrociepłowni z Grupy Tauron.

– Nasz model biznesowy zakłada centralizację obrotu paliwami w spółce holdingowej Tauron Polska Energia. Taki proces został już zakończony w przypadku węgla i biomasy. Decyzja prezesa URE otwiera przed nami nowe możliwości w zakresie handlu gazem, na którym docelowo – podobnie jak na rynku energii – chcemy być liczącym się graczem – mówi Krzysztof Zamasz, wiceprezes zarządu ds. handlowych TAURON Polska Energia.

– Jest to dla nas tym bardziej istotne, że planujemy budowę kilku dużych jednostek wytwórczych, które będą opalane gazem. Budowa kompetencji w tym obszarze pozwoli nam na optymalny zakup paliwa dla naszych jednostek wytwórczych, jak również na generowanie dodatkowej marży na sprzedaży gazu do pozostałych odbiorców – dodaje Zamasz.

Korzyści dla Grupy Tauron wynikające z działalności w tym obszarze będą polegały na centralizacji obrotu gazem w jednym podmiocie, a także na zakupie paliwa gazowego przy optymalnych parametrach jego dostawy. Spółka będzie dostarczała gaz na potrzeby istniejących jednostek wytwórczych Tauron Wytwarzanie (Elektrownia Stalowa Wola, Elektrownia Blachownia, ZEC Bielsko-Biała), a w przyszłości również dla nowych mocy wytwórczych opalanych gazem (bloki: 440 MW w Stalowej Woli, 850 MW w Blachowni oraz 135 MW w Katowicach).