W 2012 r. Niemcy przygotowały plan rozwoju sieci energetycznych na nadchodzącą dekadę, aby zrównoważyć odejście od energetyki jądrowej i skupić się na wykorzystaniu odnawialnych źródeł. To będzie wymagać stworzenia nowych linii przesyłowych dostarczających elektryczność np. z odległych farm wiatrowych do ośrodków przemysłu.

W rozwiązaniu nazywanym dywidendą obywatelską obywatele będą mogli inwestować minimum 1000 euro na osobę i otrzymać oprocentowanie do 5 proc. Rząd stara się w ten sposób zachęcić ludzi do kupowania udziałów w lokalnych sieciach. „Dywidenda obywatelska może być ważnych narzędziem pobudzania szybszej ekspansji sieci energetycznej i zwiększy akceptację zmiany systemu energetyki" — stwierdziły resorty gospodarki i środowiska.

Czwórka operatorów sieci to należąca do Holendrów TenneT, która kupiła sieć E. ON, Amprion — dawna sieć RWE, 50Hertz — dawna sieć Vattenfall Europe i TransnetBW należąca do EnBW.