- Na Ukrainie Shell prowadzi prace poszukiwawcze (m.in gazu łupkowego - red), dostarcza gaz ziemny, paliwa i smary, ma sieć stacji benzynowych. Wszystkich oddziały pracują normalnie - cytuje komunikat koncernu agencja Prime.

W maju 2012 r Shell wygrał rządowy przetarg na złoża: Juzowskie (na granicy obwodu charkowskiego i donieckiego). Zasoby szacowane są na 1-2 bln m3.

W styczniu 2013 r w Davos Shell i spółka Niedra Juzowskaja podpisały porozumienie o wspólnym wydobyciu gazu łupkowego na Ukrainie. Wspólny projekt ma kosztować ok. 10 mld dol., a produkcja gazu na skalę przemysłową ma ruszyć za pięć lat.

„W styczniu zatwierdzony został harmonogram robót  oraz budżet projektu Juznowskiego na 2014 r. Miejsce wiercenia pierwszego otworu jeszcze nie zostało wybrane. Prace rozpoczną się po przeprowadzeniu oceny wpływu projektu na środowisko. Obecnie pracuje nad tym konsultacyjna firma międzynarodowa" - podał Shell.