We wtorek rada nadzorcza PKN Orlen wyraziła zgodę na budowę bloku gazowo-parowego w Płocku o mocy 596 MWe. Elektrociepłownia ma być oddana do eksploatacji pod koniec 2017 r. Szacowana wartość projektu w formule pod klucz wraz z infrastrukturą pomocniczą wynosi 1,65 mld zł.

Spółka informuje, że decyzja rady nadzorczej kończy proces uzyskiwania zgód korporacyjnych i rozpoczyna ostatni etap przygotowań do podpisania umowy z generalnym wykonawcą. W jej ocenie projekt jest w pełni przygotowany do realizacji. PKN Orlen posiada m.in. pozwolenie na budowę, umowę przyłączeniową do sieci przesyłowej z Polskim Sieciami Elektroenergetycznymi oraz umowę przyłączeniową do sieci gazowej z Gaz-System. Zakładany. Czas realizacji inwestycji to 36 miesięcy.

- Bardzo dokładnie przeanalizowaliśmy założenia projektu budowy kolejnej elektrociepłowni parowo-gazowej i podjęliśmy decyzję o dalszym rozwoju segmentu energetyki przemysłowej w oparciu o aktywa we Włocławku i w Płocku. Rentowność naszych projektów energetycznych jest ściśle powiązana z lokalnymi uwarunkowaniami i synergiami z zakładami produkcyjnymi - twierdzi Jacek Krawiec, prezes PKN Orlen. Dodaje, że realizując tę inwestycję koncern stanie się liderem kogeneracji gazowej i umocni swoją wiodącą pozycję w kogeneracji przemysłowej w kraju. - Za trzy lata grupa Orlen będzie dysponowała w Polsce mocami wysokości blisko 1,5 GWe, które są istotne zarówno z punktu widzenia bezpieczeństwa energetycznego koncernu jak i naszego kraju - zauważa Krawiec.

Elektrociepłownia będzie zlokalizowana wewnątrz zakładu produkcyjnego w Płocku. Dzięki połączeniom parowym z istniejącymi kolektorami i siecią elektryczną, blok znacznie podniesie efektywność energetyczną produkcji. W efekcie przyczyni się do optymalnego wykorzystania gazu ziemnego i ograniczenia emisji CO2. Elektrociepłownia będzie dostarczać parę przemysłową dla zakładu w Płocku oraz energię elektryczną do krajowego systemu energetycznego. Po Włocławku, gdzie już powstaje blok o mocy 463 MWe, będzie to druga tego typu inwestycja koncernu.