Resort aktywów i spółki chcą zwiększenia ofert na rynku mocy

Ministerstwo Aktywów Państwowych (MAP) oraz spółki energetyczne oceniają, że zaproponowany poziom zapotrzebowania na moc dla aukcji rynku mocy w dostawach w 2029 jest niewystarczający do pokrycia zapotrzebowania na moc i proponuje poziom 9 GW.

Publikacja: 11.07.2024 15:49

Resort aktywów i spółki chcą zwiększenia ofert na rynku mocy

Foto: Shutterstock

Resort klimatu w projekcie rozporządzenia określił, że zapotrzebowanie na moc w aukcji głównej wyniesie 5424 MW dla dostaw mocy gotowych do produkcji prądu na polecenie Polskich Sieci Elektroenergetycznych w 2029 r.

– Zaproponowany poziom PZM (zapotrzebowanie na moc) w wysokości 5.424 MW jest, w opinii MAP, niewystarczający do pokrycia zadeklarowanego przez PSE zapotrzebowania na moc" – podaje MAP w konsultacjach rozporządzenia Ministra Klimatu i Środowiska w sprawie parametrów aukcji głównej dla roku dostaw 2029 r. oraz parametrów aukcji dodatkowych dla roku dostaw 2026. MAP proponuje, żeby zapotrzebowanie na moc w aukcji głównej dla okresu dostaw przypadającego na rok 2029 wyniosło 9000 MW. Podobnie uważa Polska Grupa Energetyczna oraz branżowe stowarzyszenia skupiające także inne spółki energetyczne, jak Polskie Towarzystwo Elektrociepłowni Zawodowych oraz Towarzystwo Gospodarcze Polskie Elektrownie.

Czytaj więcej

Niespodziewane efekty reformy rynku energii

Zapobiec niewystarczającej podaży mocy

– Jak wskazano w uzasadnieniu, pierwotny poziom został obniżony o wolumen mocy wysokoemisyjnych, które mają według założeń nadal funkcjonować poza rynkiem mocy. Należy wskazać, że w świetle prowadzonych publicznie dyskusji nt. postępujących degradacji marż w wytwarzaniu energii elektrycznej z węgla kamiennego oraz konieczności pilnego wdrożenia derogacji wynikających z reformy EMD, nie jest zasadne takie zaniżanie zapotrzebowania – pisze MAP.

– Biorąc dodatkowo pod uwagę, że najniższy kwartalny poziom zapotrzebowania na moc wynosi ok. 22 GW, a poziom mocy zakontraktowanej w dotychczasowych aukcjach przekracza 12 GW, należy wskazać, że przy realizacji dyskutowanego scenariusza postępującego wycofywania bloków węglowych po 2025 i 2028 roku, proponowany łączny wolumen mocy zakontraktowanej po aukcji głównej na rok 2029 jest istotnie za niski (ok. 17,5 GW) – czytamy dalej.

MAP podaje, że dostrzegając ryzyko wystąpienia analogicznej do poprzednich aukcji głównych sytuacji niewystarczającej podaży, proponuje się dokonanie ponownej analizy wystarczalności uwzględniającej aktualizowane przez wytwórców ankiety dotyczącej okresów eksploatacji bloków.

Większa moc za niższą cenę

Największy producent energii w Polsce, Polska Grupa Energetyczna, argumentując konieczność podniesienia poziomu zapotrzebowania na moc, podkreśla, że przy rosnącym udziale niestabilnych źródeł OZE, podniesienie tego współczynnika zwiększy bezpieczeństwo systemu poprzez większą ilość mocy pozyskanej po niższej cenie.

– Parametr powinien ujmować niepewność w zakresie dostaw mocy przez – wskazane w uzasadnieniu – źródła węglowe nieobjęte mechanizmem rynku mocy, o niepewnych perspektywach ekonomiki produkcji w roku dostaw. Proponowana zmiana nie powoduje ryzyka zwiększenia maksymalnego kosztu Rynku Mocy w 2029 (który po zmianie w dalszym ciągu będzie występował w przypadku zamknięcia aukcji po cenie otwarcia aukcji) – argumentuje PGE.

Rynek mocy to forma pomocy publicznej w postaci aukcji. Elektrownie dostają wsparcie finansowe (element naszego rachunku za prąd) za gotowość świadczenia mocy na wypadek wezwania przez Polskie Sieci Elektroenergetyczne. Elektrownie dostają wsparcie w formie opłaty mocowej za gotowość do pracy.

Resort klimatu w projekcie rozporządzenia określił, że zapotrzebowanie na moc w aukcji głównej wyniesie 5424 MW dla dostaw mocy gotowych do produkcji prądu na polecenie Polskich Sieci Elektroenergetycznych w 2029 r.

– Zaproponowany poziom PZM (zapotrzebowanie na moc) w wysokości 5.424 MW jest, w opinii MAP, niewystarczający do pokrycia zadeklarowanego przez PSE zapotrzebowania na moc" – podaje MAP w konsultacjach rozporządzenia Ministra Klimatu i Środowiska w sprawie parametrów aukcji głównej dla roku dostaw 2029 r. oraz parametrów aukcji dodatkowych dla roku dostaw 2026. MAP proponuje, żeby zapotrzebowanie na moc w aukcji głównej dla okresu dostaw przypadającego na rok 2029 wyniosło 9000 MW. Podobnie uważa Polska Grupa Energetyczna oraz branżowe stowarzyszenia skupiające także inne spółki energetyczne, jak Polskie Towarzystwo Elektrociepłowni Zawodowych oraz Towarzystwo Gospodarcze Polskie Elektrownie.

2 / 3
artykułów
Czytaj dalej. Subskrybuj
Elektroenergetyka
Awaria siłowni jądrowej w Rosji. Południe kraju bez prądu
Materiał Promocyjny
Jak wykorzystać potencjał elektromobilności
Elektroenergetyka
Koniec BRELL. Rosja i Białoruś zostają same z nadmiarem prądu
Elektroenergetyka
Jest umowa o lądowym połączeniu sieci energetycznych Polski i Litwy
Elektroenergetyka
Zapowiedź premiera budzi wątpliwości. Prąd z węgla dla Ukrainy bez opłaty za emisje
Elektroenergetyka
Polski prąd na Ukrainę? Rząd ma plan