PGE aktualizuje strategię. Przyspiesza ważne zmiany o 10 lat

Zarząd Polskiej Grupy Energetycznej zatwierdził aktualizację strategii do 2030 r. Spółka chce osiągnąć 100 proc. czystej energii dla klientów w 2040 r. Wówczas ma osiągnąć także neutralność pod względem emisji CO2.To o 10 lat wcześniej niż firma zakładała w 2020 r. kiedy prezentowano nową strategię. Wówczas spółka ma dysponować 12 GW zielonych mocy. Wartość strategii ma osiągnąć 125 mld zł.

Publikacja: 29.08.2023 10:51

PGE aktualizuje strategię. Przyspiesza ważne zmiany o 10 lat

Foto: PAP/Andrzej Lange

Spółka zaprezentowała strategię w 2020 r. Po 3 latach wymagała ona aktualizacji. Chodzi o pojawienie się energetyki jądrowej, większej mocy OZE oraz powstanie Narodowej Agencji Bezpieczeństwa Energetycznego, która przejmie aktywa węglowe m.in. od PGE.

Czytaj więcej

PGE i ZE PAK złożyły wniosek zgodę na budowę atomu w Wielkopolsce

Koszty zaktualizowanej strategii PGE

Inwestycje realizowane w ramach strategii mają być skupione na dekarbonizacji i elektryfikacji. „Łączne nakłady inwestycyjne w latach 2024-2030 wyniosą ponad 125 mld złotych. To znacznie więcej niż poprzednio. Realizacja inwestycji będzie następowała wspólnie z partnerami oraz z maksymalnym wykorzystaniem krajowych i unijnych środków pomocowych na transformację energetyczną. Strategia aspiruje do pokrycia 25 procent nakładów inwestycyjnych ze źródeł preferencyjnych.” – podkreśla prezes PGE Wojciech Dąbrowski, która podkreśla, że spółka odejdzie od węgla (ciepłownictwo) w 2030 r., a za kolejne 10 lat będzie neutralna klimatycznie.

„W efekcie realizacji Strategii przewidywany skumulowany zysk operacyjny EBITDA Grupy PGE w latach 2024-2030 wyniesie ponad 90 mld zł i w roku 2030 będzie wynosił ponad 15 mld zł” - powiedział.

Jak czytamy w komunikacie spółki, przychody Grupy PGE opierać się będą na stabilnych, regulowanych modelach biznesowych ograniczających ekspozycję na zmiany rynkowe. „Długoterminowe zabezpieczenie wyników finansowych opiera się w przeważającej mierze na dwustronnych kontraktach różnicowych, regulowanym zwrocie z aktywów oraz mechanizmach taryfowych. Ekspozycja na wahania cen uprawnień do emisji CO2 oraz importowanych paliw kopalnych będzie systematycznie maleć.” – zapewnia Dąbrowski.

Większa sprzedaż nie tylko energii

Podstawowym celem filaru strategii dotyczącego relacji z klientami jest rozwinięcie oferty sprzedażowej Grupy, która ma pozwolić osiągnąć 100 proc. czystej energii dla klientów oraz ułatwći im udział w transformacji energetycznej. Grupa będzie oferować klientom urządzenia i instalacje pozwalające w pełni korzystać z potencjału zielonej energii elektrycznej i ciepła” – czytamy w komunikacie. Wyznaczone w tym obszarze cele do roku 2030 obejmują dostarczenie klientom 800 MW instalacji fotowoltaicznych, 200 MW magazynów energii, 100 tys. pomp ciepła i innych źródeł ogrzewania.

Równocześnie dekarbonizacji ciepłownictwa indywidualnego będzie towarzyszyć elektryfikacja ciepłownictwa systemowego, w ramach którego PGE przewiduje budowę 1000 MWt kotłów elektrodowych i magazynów ciepła oraz 500 MWt systemowych pomp ciepła.

Czytaj więcej

PGE modernizuje ciepłownie przed sezonem grzewczym

Uwaga na dystrybucję

Strategia Grupy podkreśla istotne znaczenie dostosowania sieci dystrybucyjnych do zmian technologicznych zachodzących na rynku energii. Podstawowe cele w obszarze infrastruktury sieciowej przewidują 750-1000 MW zdolności przyłączeniowych źródeł odnawialnych rocznie do roku 2030, 100 proc. obserwowalności sieci w roku 2030, co najmniej 20 proc. udziału zakontraktowanych źródeł elastyczności w roku 2040, 100 proc. automatyzacji pracy sieci w roku 2050.

„Grupa PGE będzie zwiększać nacisk na zapewnianie stabilności dostaw energii poprzez elastyczność i automatyzację infrastruktury, realizując program inwestycyjny wdrażający nowy model pracy sieci o szacunkowej skali 500-800 mln zł nakładów inwestycyjnych rocznie” – czytamy w raporcie.

Nowe źródła energii w PGE

Podstawowym celem filaru zwiększenia produkcji energii z własnych źródeł mają być morskie farmy wiatrowe. Ich moc ma wynosić 2,5 GW mocy do roku 2030 i co najmniej 7,0 GW do 2040 r., uwzględniając udział partnerów, lądowe farmy wiatrowe mają osiągnąć 1,5 GW mocy do 2030 r., farmy fotowoltaiczne mają osiągnąć 3,0 GW mocy do 2030 r., elektrownie gazowe mają dysponować mocą 2,2 GW mocy w blokach CCGT Gryfino (Dolna Odra) i Rybniku.

Wreszcie aktualizacja zakłada powstanie elektrowni jądrowej o mocy 2,8 GW do 2040 roku, uwzględniając udział partnerów. Mają także powstać magazyny energii rzędu 1,2 GWe mocy do roku 2030, elektrownie szczytowo-pompowe z produkcją 2,5 GWe mocy do roku 2035, magazyny ciepła i kotły elektrodowe, instalacje do elektrolizy (300 MW) do 2035 r. które mają osiągnąć 10-15 tys. ton produkcji zielonego wodoru.

W zakresie ciepłownictwa systemowego mają bazować w 40-50 proc. na źródłach odnawialnych i elektrycznych do roku 2030 przy likwidacji instalacji opalanych węglem do 2030 roku oraz 80 proc. źródeł odnawialnych i elektrycznych do roku 2040.

Spółka zakłada także ograniczenie do 2030 roku kosztów stałych w ujęciu realnym o 7-10 proc., w odniesieniu do bazy kosztowej roku 2022 z wyłączeniem m.in. segmentu Energetyki Konwencjonalnej, co przynieść ma roczne oszczędności na poziomie 350-450 mln zł, skrócenie czasu wdrażania nowych ofert o 20 proc., 100 proc. kosztów własnych pokrytych w mechanizmach taryfowych, utrzymywanie efektywności kosztowej procesów wśród 25 proc. najlepszych praktyk, utrzymanie lub podwyższenie ratingu kredytowego.

Spółka zaprezentowała strategię w 2020 r. Po 3 latach wymagała ona aktualizacji. Chodzi o pojawienie się energetyki jądrowej, większej mocy OZE oraz powstanie Narodowej Agencji Bezpieczeństwa Energetycznego, która przejmie aktywa węglowe m.in. od PGE.

Koszty zaktualizowanej strategii PGE

Pozostało 95% artykułu
Elektroenergetyka
Ukraina zaskoczyła. Wyprodukowała nadmiar prądu i wspomogła Polskę
Materiał Promocyjny
Wykup samochodu z leasingu – co warto wiedzieć?
Elektroenergetyka
Enea podaje wyniki i przypomina o zawieszeniu NABE
Elektroenergetyka
Kolejny państwowy kontrakt-widmo. Tak się kończy kupowanie biomasy na pustyni
Elektroenergetyka
Straty Ukrainy po największym rosyjskim ataku na obiekty energetyczne
Materiał Promocyjny
Jak kupić oszczędnościowe obligacje skarbowe? Sposobów jest kilka
Elektroenergetyka
Enea po Orlenie. Kolejny kontrakt-widmo, tym razem na biomasę