Stowarzyszenie „Wspólnota Odbiorców Energii” Rosji przewiduje spadek zużycia energii elektrycznej w 2022 r. o co najmniej 5 proc. „Biorąc pod uwagę prognozę spadku PKB i sytuację w sektorach energochłonnych, spodziewamy się, że w bieżącym roku zużycie energii elektrycznej spadnie w Rosji o co najmniej 5 proc. bez uwzględnienia czynnika pogodowego. Minęło pierwsze półrocze ze wzrostem o 2 proc., ale w drugiej połowie roku spodziewamy się spadku zapotrzebowania o co najmniej 8 proc.” – powiedział Wasilij Kiseliew, szef Stowarzyszenia w wywiadzie dla gazety „Kommiersant”.

Najtrudniejsza sytuacja i największe spadki popytu na prąd spodziewane są w regionach, w których koncentruje się przemysł energochłonny: hutnictwo żelaza, górnictwo, przemysł rurowy i budowy maszyn.

Zużycie energii elektrycznej, zdaniem dyrektora stowarzyszenia, jest mocnym „wskaźnikiem kondycji gospodarki”. Jeśli w pierwszej połowie roku u przedsiębiorstw były jeszcze zapasy importowanych surowców, komponentów czy składników i bieżące dostawy, to teraz problemy narastają, presja sankcji – zerwanie powiązań kooperacyjnych, zamknięcie zagranicznych rynków zbytu – już zaczyna oddziaływać na poziom produkcji, a tym samym zapotrzebowanie na energię.

Czytaj więcej

Rynek gazu reaguje na deklaracje Gazpromu. KE ostrzega przed ciosem w gospodarki

Kiseliew zauważa, że ujemna dynamika popytu jest uzależniona od czasu potrzebnego przedsiębiorstwom na restrukturyzację zaopatrzenia. „Myślę, że w przyszłym roku również nie wejdziemy na plus jeśli chodzi o konsumpcję” – mówi.

Rosyjski reżim tuszuje sytuację podając prognozy nie mające nic wspólnego z rzeczywistością. Według ministerstwa energii zużycie energii elektrycznej w Rosji w pierwszej połowie 2022 r. wzrosło o 2,2 proc. w porównaniu z analogicznym okresem ubiegłego roku. Na koniec roku resort prognozuje wzrost konsumpcji na poziomie 1,5-2 proc.

Stowarzyszenie (spółka niekomercyjna) „Wspólnota Odbiorców Energii” powstało we wrześniu 2008 roku w celu ochrony interesów przedsiębiorstw energetycznych w kontekście rozwoju konkurencyjnego rynku energii elektrycznej i mocy. Członkami Stowarzyszenia są 33 firmy. Całkowita wielkość zużycia energii elektrycznej przez przedsiębiorstwa będące członkami stowarzyszenia stanowi ponad połowę całkowitego zużycia energii elektrycznej w przemyśle w Federacji Rosyjskiej.