Ukraina i Mołdawia połączone z europejskim systemem energetycznym

Oba kraje zostały podłączone do europejskiego systemu elektroenergetycznego. Próbna praca obu systemów z europejskim, została poprzedzona wnioskiem operatorów Ukrainy i Mołdawii, odpowiednio Ukrenergo i Moldelectrica, o synchronizację w trybie awaryjnym.

Publikacja: 16.03.2022 17:49

Ukraina i Mołdawia połączone z europejskim systemem energetycznym

Foto: Bloomberg

Operatorzy systemów przesyłowych z obszaru synchronicznego Europy kontynentalnej (Continental Europe Synchronous Area - CESA) 16 marca 2022 r. rozpoczęli próbną pracę synchroniczną systemów Ukrainy i Mołdawii z CESA. Przyspieszenie rozpoczętego w 2017 r. projektu synchronizacji było możliwe dzięki zakończonym w 2021 r. studiom i zastosowaniu szeregu środków zaradczych – podaje w komunikacie ENTSO-E, europejskie stowarzyszenie operatorów systemów przesyłowych. Na przyspieszenie decyzji wpływ miała agresja Rosji na Ukrainę 24 lutego. Wówczas Ukraina - niezależnie od wojny – rozpoczęła test izolując się od pracy innych systemów energetycznych. Po kilku dniach test został zdany, a potrzeba wsparcia Ukrainy w sytuacji, w której traciła ona kontrolę na niektórymi źródłami produkcji energii, skłoniła Europę do natychmiastowej pomocy.

– Awaryjna synchronizacja została zrealizowana po uzyskaniu pozytywnych wyników analiz oceniających możliwość jej przeprowadzenia oraz po zastosowaniu ww. środków zaradczych, mających zapewnić bezpieczną pracę systemów po połączeniu. Aktualnie stabilna praca systemów Ukrainy i Mołdawii jest wspierana od strony systemu CESA – tłumaczy ENTSO-E.

– Jest to znaczący krok milowy dla operatorów z CESA, współpracujących z Ukrenergo i Moldelectrica, którzy wykonują swoje obowiązki w ekstremalnie trudnych warunkach. ENTSO-E pragnie podziękować Komisji Europejskiej, wszystkim zaangażowanym operatorom systemów przesyłowych oraz administracji w ich krajach za wsparcie i pomoc w procesie synchronizacji – podają zaś Polskie Sieci Elektroenergetyczne.

– Sieci energetyczne Ukrainy i Mołdawii zostały pomyślnie zsynchronizowane z europejską siecią kontynentalną. Pomoże to Ukrainie w utrzymaniu stabilnego systemu elektroenergetycznego, ogrzania domów i włączenia światła w tych ponurych czasach. To także historyczny kamień milowy w stosunkach UE-Ukraina – w tym obszarze Ukraina jest teraz częścią Europy. Ten projekt wykazał niezwykłą współpracę i determinację wszystkich zaangażowanych stron – mówi Kadri Simson, unijna komisarz ds. energii. – UE będzie nadal wspierać Ukrainę w sektorze energetycznym, zapewniając rewersowe przepływy gazu do kraju i dostarczanie bardzo potrzebnych dostaw energii. Z niecierpliwością czekamy również na czas, kiedy będziemy mogli kontynuować naszą doskonałą współpracę w zakresie zielonej transformacji i reform rynkowych – czytamy w komunikacie Komisji Europejskiej.

Obszar synchroniczny Europy kontynentalnej (CESA) to największy synchronicznie połączony system elektroenergetyczny na świecie dostarczający energię do ponad 400 milionów odbiorców końcowych, w tym większość państw członkowskich UE. Obszar obejmuje systemy następujących krajów: Albania, Austria, Belgia, Bośnia i Hercegowina, Bułgaria, Chorwacja, Czarnogóra, Czechy, Dania, Francja, Grecja, Hiszpania, Holandia, Kosowo, Luksemburg, Macedonia, Niemcy, Polska, Portugalia, Rumunia, Serbia, Słowacja, Słowenia, Szwajcaria i Turcja, Węgry, Włochy.

Czytaj więcej

Rewolucja na sieciach. Będzie więcej OZE

Operatorzy systemów przesyłowych z obszaru synchronicznego Europy kontynentalnej (Continental Europe Synchronous Area - CESA) 16 marca 2022 r. rozpoczęli próbną pracę synchroniczną systemów Ukrainy i Mołdawii z CESA. Przyspieszenie rozpoczętego w 2017 r. projektu synchronizacji było możliwe dzięki zakończonym w 2021 r. studiom i zastosowaniu szeregu środków zaradczych – podaje w komunikacie ENTSO-E, europejskie stowarzyszenie operatorów systemów przesyłowych. Na przyspieszenie decyzji wpływ miała agresja Rosji na Ukrainę 24 lutego. Wówczas Ukraina - niezależnie od wojny – rozpoczęła test izolując się od pracy innych systemów energetycznych. Po kilku dniach test został zdany, a potrzeba wsparcia Ukrainy w sytuacji, w której traciła ona kontrolę na niektórymi źródłami produkcji energii, skłoniła Europę do natychmiastowej pomocy.

Elektroenergetyka
Mniejsza koncentracja na rynku prądu i większa liczba odmów przyłączeń do sieci
Elektroenergetyka
Elektroenergetyka zieleni się na giełdzie po doniesieniach o wydzieleniu węgla
Elektroenergetyka
Ukraina zaskoczyła. Wyprodukowała nadmiar prądu i wysłała do Polski
Elektroenergetyka
Enea podaje wyniki i przypomina o zawieszeniu NABE
Elektroenergetyka
Kolejny państwowy kontrakt-widmo. Tak się kończy kupowanie biomasy na pustyni
Materiał Promocyjny
Technologia na etacie. Jak zbudować efektywny HR i skutecznie zarządzać kapitałem ludzkim?