EC Będzin na celowniku KNF. Jest wniosek do prokuratury

Postępowanie wyjaśniające Urzędu Komisji Nadzoru Finansowego dotyczące obrotu akcjami Elektrociepłowni Będzin nie wykazało złamania zakazu wykorzystania informacji poufnych. Mogło jednak dojść do złamania zakazu ujawniania informacji poufnych. KNF skierowało wniosek do Prokuratury.

Publikacja: 19.09.2023 09:46

EC Będzin na celowniku KNF. Jest wniosek do prokuratury

Foto: wikimedia/ Charlie89

W raporcie KNF czytamy, że wszczęte 23 czerwca 2023 r. postępowanie wyjaśniające dotyczące potencjalnego złamania zakazu ujawniania lub wykorzystania informacji poufnej nie wykazało naruszeń art. 14 lit. a Rozporządzenia MAR tj. złamania zakazu wykorzystania informacji poufnych. Wykazało zaś, że mogło dojść do naruszenia art. 14 lit. c rozporządzenia MAR tj. złamania zakazu ujawniania informacji poufnych, opublikowanych raportami giełdowymi 6 i 24 kwietnia. Oba dotyczyły procesu restrukturyzacji zobowiązań spółki.

Czytaj więcej

Nowy prezes w EC Będzin. KNF nadal bada sprawę

"W ramach innych czynności nadzorczych sprawdzono prawidłowość wypełniania obowiązków informacyjnych w zakresie informacji poufnych i sprawozdawczości finansowej" – czytamy w raporcie.

W związku z tym nieprawidłowościami, 18 września 2023 r., Komisja Nadzoru Finansowego skierowała do Prokuratury Okręgowej w Warszawie zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia przestępstwa z art. 180 ustawy o obrocie instrumentami finansowym. 

Przypomnijmy, że początku lipca UKNF poinformował, że czynności nadzorcze przeprowadzone przez Urząd nie wykazały nieprawidłowości w obrocie akcjami Elektrociepłowni Będzin, notowanymi na GPW. UKNF prowadził dalej czynności wyjaśniające dotyczące potencjalnego złamania zakazu ujawniania i wykorzystania informacji poufnej.

UKNF podawał, że analiza zleceń i transakcji, zawieranych na akcjach spółki w okresie od 1 do 22 czerwca 2023 r. w zakresie potencjalnej manipulacji kursem, nie potwierdziła podejrzenia manipulacji na rynku. KNF zdecydowała wówczas o niewystępowaniu do GPW z żądaniem zawieszenia obrotu akcjami spółki. W czerwcu wartość spółki wzrosła po raportach firmy o blisko 1000 proc. To stało się impulsem do kontroli KNF.

Ciepło
Rusza program, który ma zazielenić ciepłownictwo. Na początek 2 mld złotych
Ciepło
W lipcu rząd przedstawi harmonogram wyłączeń bloków węglowych
Ciepło
Najnowocześniejszy blok węglowy w Elektrowni Jaworzno zdał testy operatora
Ciepło
CEZ chce pozbyć się ciepłowni na Śląsku i w Małopolsce. Polski jednak nie opuści
Ciepło
Ciepłownie nie dostają rekompensat za mrożenie cen ciepła