Minister klimatu i środowiska Anna Moskwa podkreśliła, że rządowy projekt ustawy o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła zakłada, iż ograniczenie wzrostu cen ciepła sieciowego obowiązuje wszystkich wytwórców ciepła, w tym spółdzielnie, które rozliczają się z odbiorcami.

— Mieszkańcy i inni odbiorcy wrażliwi muszą być objęci ochroną przez swoje ciepłownie — przekonywała Moskwa, cytowana przez Business Insider Polska.

Jak zaznaczyła, wytwórcy, którzy nie zastosują się do tych przepisów, będą musieli zapłacić kary w wysokości co najmniej 1 mln zł, ale nie większe niż 15 proc. przychodu firmy z poprzedniego roku podatkowego.

Czytaj więcej

Unijne magazyny puchną od gazu. Przybywa nowych dostawców

O ile więc wzrosną ceny energii tej zimy? Zgodnie z projektem, maksymalny dopuszczalny wzrost kosztów rachunków odbiorców za ciepło to około 42 proc. Średnia cena ciepła z rekompensatą ma wynieść 150,95 zł za GJ netto w przypadku ciepła wytwarzanego w źródłach ciepła opalanych gazem ziemnym lub olejem opałowym oraz 103,82 zł za GJ netto dla ciepła wytwarzanego w pozostałych źródłach ciepła.

Minister zaznaczyła również, że projekt przewiduje rekompensatę dla wytwórców ciepła — różnicę między kosztami zakupu paliwa, a przychodami ze sprzedaży ciepła po ustalonej ustawą cenie.