Sejm odrzucił część poprawek Senatu dotyczących dodatku węglowego i ustawa trafi do podpisu prezydenta. Poprawki dotyczyły rozszerzenia dodatku na inne źródła, ale bez wprowadzenia progu dochodowego.

Jednocześnie minister klimatu i środowiska Anna Moskwa powiedziała w Sejmie, że nietaryfowani odbiorcy ciepła systemowego otrzymają do 3,9 tys. zł wsparcia. Używający pelletu otrzymają — 3 tys. zł, drewna kawałkowego — 1 tys. zł, oleju opałowego — 2 tys. zł, a LPG — 500 zł. — To są kwoty blokujące wszystkie podwyżki na ciepło na tym samym poziomie bez względu na to, jakie jest źródło — dodała.

Minister podkreśliła, że w zakresie ciepłownictwa, odbiorców systemowych podwyżki mają być blokowane na poziomie taryf, które zatwierdza Urząd Regulacji Energetyki.