Stowarzyszenie Odbiorców Energii zrzeszające przemysłowych odbiorców energii elektrycznej w Rosji przesłało premierowi Michaiłowi Miszustinowi listę działań wspierających energochłonny przemysł, mieszkalnictwo i usługi komunalne oraz małe i średnie firmy w czasie kryzysu – dowiedziała się gazeta „Kommiersant”.

Konsumenci występują o przełożenie realizacji bieżących projektów inwestycyjnych o niskim stopniu zaawansowania. Proponują też optymalizację kosztów spółek sieciowych i odroczenie ich inwestycji. Biznes postuluje czasową rezygnację z karania przedsiębiorstw i nieodłączanie ich od dostaw energii za zwlekanie z zapłatą za zasoby. Sankcje i ucieczka firm z Rosji sprawiają, że popyt na prąd spada, a taryfy rosną.

Według aktualnej prognozy banku centralnego PKB Rosji w 2022 r. zmniejszy się o 8 proc. Oznacza to wzrost cen za prąd o 9–10 proc. dla odbiorców komercyjnych. Jednak w rzeczywistości wywołany embargiem spadek PKB Rosji może sięgnąć nawet 20 proc. Wtedy ceny prądu zwiększą się o ponad 20 proc.