Ministerstwo klimatu i środowiska, które jest gospodarzem tego projektu tłumaczy, że projektowana regulacja stanowi mechanizm ochronny w kontekście obserwowanego nie tylko na krajowym, ale i unijnym rynku wzrostu cen energii elektrycznej i gazu ziemnego. - Sytuacja ta powoduje obawę przed obniżeniem stopy życiowej, zwłaszcza w stosunku do gospodarstw domowych dotkniętych ubóstwem energetycznym oraz gospodarstw domowych o niskich dochodach, ponieważ koszty energii pochłaniają znaczną część budżetów domowych ich mieszkańców – czytamy w uzasadnieniu.

Projekt ma na celu zapewnienie wsparcia dla dużej grupy ok. 6.84 mln gospodarstw domowych w Polsce, w tym również gospodarstw najuboższych energetycznie, w pokryciu części kosztów energii oraz w pokryciu powiązanych z nimi rosnących cen żywności. - Proponowane wsparcie finansowe w postaci dodatku osłonowego wspomoże ich budżety oraz zwiększy poczucie bezpieczeństwa energetycznego i socjalnego – argumentuje MKiŚ.

Dodatek osłonowy jest częścią przedstawionej w listopadzie 2021 br. przez Prezesa Rady Ministrów tarczy antyinflacyjnej – rozwiązaniem przygotowanym jako narzędzie pomocowe gospodarstwom domowym w 2022 roku.

Proponowane zmiany w prawie na bazie zmian w prawie energetycznym wprowadza definicję odbiorcy dodatku osłonowego, kryteriów, wysokości oraz procedury przyznawania dodatku osłonowego, wprowadzenia zakazu wstrzymania dostaw do odbiorcy wrażliwego energii elektrycznej, w przypadku gdy posiada on zaległości w płatnościach za energię elektryczną w tzw. miesiącach zimowych. Projekt zakłada także możliwości zwrócenia się przez odbiorcę wrażliwego energii elektrycznej oraz odbiorcę wrażliwego paliw gazowych z wnioskiem odpowiednio do sprzedawcy energii elektrycznej albo sprzedawcy gazu o zastosowanie programu wsparcia wobec zaległych i bieżących należności za energię elektryczną albo paliwa gazowe lub świadczone usługi. Dodatek osłonowy - podobnie jak wcześniej proponowany dodatek energetyczny - wprowadza ochronę przed wstrzymaniem dostaw energii elektrycznej dla osób objętych opieką długoterminową w warunkach domowych, w związku z przewlekłą niewydolnością oddechową, wymagających wentylacji mechanicznej.

Ze wspominanego dodatku energetycznego, który został zapowiedziany, w październiku, a ostatecznie światła dziennego nie ujrzał, zaczerpnięto także wprowadzenie definicji ubóstwa energetycznego, o ogólnym i uniwersalnym charakterze, który pozostawia możliwość doprecyzowania i zawężania kryteriów definicji dla poszczególnych programów wsparcia lub redukcji ubóstwa w przyszłości, w zależności od celu ich zastosowania. Rekompensaty cen energii dla najuboższych w postaci dodatku osłonowego ma wynieść 400 – 1115 zł dla gospodarstw domowych. - Ten dodatek będzie wypłacany w dwóch ratach i będzie to 400-1150 zł w zależności od liczebności rodziny – wyjaśnił Premier. Kryterium dochodowe dla gospodarstwa jednoosobowego wyniesie 2100 zł. Dla gospodarstwa, gdzie są dwie lub więcej osób, kryterium to będzie wynosi 1500 zł na każdego członka rodziny. Dodatek ma bazować na systemie „złotówka za złotówkę”.