Minister klimatu i środowiska Anna Moskwa zapowiedziała, że na dniach pojawią się szczegóły nowelizacji ustawy Prawo energetyczne, która będzie dotyczyć rozszerzenia dodatku energetycznego dla odbiorców wrażliwych. – Myślę, że projekt może pojawić w ciągu najbliższych dni - podkreśliła, dodając, że ministerstwo dokonało niewielkich zmian względem propozycji z przed kilkunastu dni. Rozszerzony będzie zakres beneficjentów. – Choć będzie ona minimalne większa. Dokonaliśmy także uzupełnień, aby sposób dokonywania i katalog odbiorców rozszerzyć – dodała w kuluarach konferencji EuroPower minister klimatu i środowiska.

Z projektu nowelizacji ustawy Prawo energetyczne, wynika, że dodatek energetyczny przysługiwał będzie odbiorcy wrażliwemu energii elektrycznej, czyli odbiorcy końcowemu energii elektrycznej, który ma dochody nieprzekraczające 1563 zł w gospodarstwie 1 osobowym, bądź 1115 zł na osobę w gospodarstwie wieloosobowym,