Polskie Elektrownie Jądrowe rozpoczęły współpracę techniczną z konsorcjum fińskich spółek Fortum i TVO Nuclear Services, które mają doświadczenie w zarządzaniu pierwszym oddanym do użytku w Europie blokiem jądrowym generacji III+. Wybór tych firm odbył się drogą konkurencyjnego postępowania. 

Fortum oraz TVO są właścicielami i operatorami elektrowni jądrowych w Finlandii oraz Szwecji. W ramach podpisanej z nimi dwuletniej umowy opracowana zostanie strategia przygotowania spółki PEJ do pełnienia roli operatora elektrowni jądrowej na Pomorzu. „Podjęte działania pozwolą odpowiednio zaplanować fazę funkcjonowania elektrowni, tak aby zapewnić jej pełną gotowość operacyjną zgodnie z przyjętym planem. Jednocześnie współpraca umożliwi odpowiednie przygotowanie PEJ do pełnienia roli operatora planowanej na Pomorzu elektrowni jądrowej” — czytamy w komunikacie.

Czytaj więcej

Rząd przyznał się do opóźnienia atomu, o którym wiadomo od ponad roku

Porozumienie zakłada wsparcie pod kątem zapewnienia potrzeb przyszłego operatora już na etapie projektowania elektrowni, przy realizacji umów z konsorcjum firm Westinghouse, jako dostawcy technologii oraz Bechtel, jako głównym wykonawcą, a także współpracę i wymianę doświadczeń w zakresie opracowania strategii paliwowej i zarządzania odpadami promieniotwórczymi.

Konsorcjum fińskich spółek, pełniących role doradców technicznych, wesprze też PEJ w opracowaniu planu szkoleń dla pracowników oraz planu działań obejmującego szczegółowe zakresy zadań realizowanych przez operatora.