Wiceprezes OSGE Dawid Jackiewicz złożył w Ministerstwie Klimatu i Środowiska sześć wniosków o wydanie decyzji zasadniczej dla budowy elektrowni jądrowych w technologii BWRX-300. W lipcu 2022 roku OSGE złożyła wniosek o ocenę technologii SMR do Państwowej Agencji Atomistyki.

Lokalizacje SMR w projektach Orlenu i Synthosu.

Lokalizacje SMR w projektach Orlenu i Synthosu.

Orlen

Orlen Synthos Green Energy ma wyłączność w Polsce na wykorzystanie technologii BWRX-300 amerykańskiego GE Hitachi Nuclear Energy. Planowany do 2030 r. pierwszy wybudowany blok miałby być drugim tego typu obiektem na świecie, po kanadyjskim Darlington. W kwietniu Orlen i Synthos przedstawiły pierwsze lokalizacje dla SMR.