Wniosek w tej sprawie wpłynął do urzędu 1 czerwca br. Zamiar koncentracji dotyczy utworzenia wspólnego podmiotu, spółki celowej z siedzibą w Warszawie przez Synthos Green Energy oraz GE-Hitachi Nuclear Energy International. W rezultacie przeprowadzenia planowanej koncentracji, obie spółki będą sprawowały wspólną kontrolę nad nowo utworzonym podmiotem. Spółka celowa ma być przedstawicielem handlowym GEHI w zakresie technologii małych reaktorów modułowych (SMR).

Jesienią 2019 r. Synthos i GE-Hitachi Nuclear Energy (GEH) podpisały porozumienie o współpracy przy badaniu możliwości budowy elektrowni jądrowej z reaktorami BWRX-300. W sierpniu 2020 r. spółka Synthos Green Energy została partnerem strategicznym GEH dot. rozwoju i budowy BWRX-300. Pod koniec 2021 r., Synthos Green Energy i PKN Orlen podpisały umowę inwestycyjną. Ma ona przynieść powstanie spółki celowej w zakresie rozwoju technologii jądrowej i budowy reaktorów.