Ministerstwo Przemysłu i Handlu Czech oficjalnie wyraziło zgodę (po zakończeniu oceny bezpieczeństwa) na udział w przetargu trzech zatwierdzonych oferentów - EDF z Francji, Westinghouse z USA i Korea Hydro & Nuclear Power (KHNP). Oznacza to jednocześnie start przetargu na wybór wykonawcy nowego bloku jądrowego. Wcześniej wykluczono firmy z Chin i Rosji ze względów bezpieczeństwa.

Czeski koncern energetyczny ČEZ poinformował, że wstępne oferty można składać do końca listopada. Finalne oferty mają zostać przedstawione za kolejne 20 miesięcy. Zwycięzca zostanie wybrany w 2024 r. Premier Petr Fiala powiedział, że budowa powinna ruszyć w 2029 r., a nowy blok powinien ruszyć w 2036 r., zgodnie z wcześniejszymi planami.

–Głównym celem jest bezpieczny i ekonomiczny projekt zrealizowany w założonym budżecie i czasie. W przypadku samego przetargu celem jest oczywiście wybór najlepszego wykonawcy oraz uzyskanie dobrej i korzystnej umowy – powiedział Daniel Beneš prezes ČEZ.

Dodał, że po jego zakończeniu zostanie podpisana dokumentacja, tak aby zminimalizować ew. problemy wynikające z uczestnictwa firm zagranicznych w rodzimym projekcie jądrowym. Uważam, że termin rozpoczęcia prac testowych nowej jednostki w 2036 r., jest możliwy do zrealizowania – powiedział prezes. Nowa elektrownia w Dukovanach ma powstać obok istniejącej elektrowni, której pierwszy blok został oddany do użytku w 1985 r.

Czechy wytwarzają dzięki energetyce 34 proc. rocznego zapotrzebowania na energię elektryczną.