Federalne Ministerstwo Środowiska, Ochrony Przyrody, Bezpieczeństwa Jądrowego i Ochrony Konsumentów (BMUV) oraz Federalne Ministerstwo Gospodarki i Ochrony Klimatu (BMWK) przedłożyły raport z audytu na temat żywotności elektrowni jądrowych. Oba resorty badały, czy i w jakim stopniu wydłużenie czasu pracy elektrowni atomowych przyczyni się do bezpieczeństwa energetycznego w obliczu agresji Rosji na Ukrainę oraz obecnego wysokiego uzależnienia Rosji od importu. Oba resorty doszły do wniosku, że wydłużenie czasu pracy może tylko w bardzo ograniczonym stopniu przyczynić się do rozwiązania problemu, przy bardzo wysokich kosztach ekonomicznych, konstytucyjnych i bezpieczeństwa. – Po rozważeniu korzyści i zagrożeń nie zaleca się przedłużenia okresu eksploatacji trzech pozostałych elektrowni jądrowych, także w obliczu obecnego kryzysu gazowego – czytamy w komunikacie. Oba resorty przekonują, że należy zwiększyć dywersyfikacje dostaw gazu do Niemiec i zwiększyć tempo rozwoju OZE.

Sąsiednia Belgia, która także chciała zamknąć własne reaktory jądrowe będzie rozważać czy w obliczu rosyjskiej agresji nie wydłużyć czasu pracy swoich elektrowni jądrowych.

– Belgia powinna być otwarta na pomysły wydłużenia czasu pracy pozostałych elektrowni jądrowych – powiedziała w poniedziałek minister ds. zielonej energii tego kraju Tinne Van der Straeten.