Odpowiadać będzie za rozwój przemysłu górniczego i hutniczego. Akt powołania wręczył mu wicepremier i szef MAP Jacek Sasin. Marek Wesoły jest posłem, pełniącym rolę wiceprzewodniczącego Parlamentarnego Zespołu ds. Energetyki oraz Transformacji Energetycznej i Górniczej w Polsce.

Wiceminister Piotr Pyzik, który zajmował się do tej pory kwestiami związanymi z górnictwem i energetyką pozostaje dalej w resorcie. Odpowiedzialny teraz będzie za dialog społeczny.