Wnioski uproszczono, ale to jeszcze nie wszystko

Największa dotychczas bolączka programu „Czyste Powietrze", czyli jego dostępność i przejrzystość dla beneficjentów, została zażegnana. Ale to nie znaczy, że wymiana kopciuchów idzie jak po maśle.

Publikacja: 17.09.2021 11:44

Wnioski uproszczono, ale to jeszcze nie wszystko

Foto: Rzeczpospolita

Na początku września liczba wniosków złożonych w programie „Czyste Powietrze" przekroczyła 308 tys., a ich łączna wartość grubo ponad 5 mld zł. Około 80 proc. złożonych wniosków doczekało już podpisania umów, których wartość przekroczyła 4 mld zł. Blisko 2 mld już wypłacono.

Oczywiście, przyczyn przyspieszenia można by wyliczyć niemało. Jednak tą, która z perspektywy Kowalskiego jest najważniejsza, było uproszczenie wniosków o dofinansowanie, reorganizacja i rozszerzenie palety środków i punktów, poprzez które można było je składać, oraz uproszczenie procedury ich rozpatrywania.

Trzy ścieżki

Od początku funkcjonowania programu jedno nie ulegało wątpliwości: dla wielu właścicieli kopciuchów wizyta w siedzibie Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej była zbyt dużm wyzwaniem logistycznym. W efekcie jednym z najbardziej palących, nomen omen, wyzwań programu było stworzenie sieci punktów dostępu do programu, która obejmowałaby możliwie jak najprostszy dostęp w miejscu zamieszkania.

Tu naturalnymi węzłami były gminne urzędy. Dziś partnerami w programie jest około 2 tys. jednostek samorządu terytorialnego, czyli mniej więcej 80 proc. samorządów w Polsce. Początkową nieufność lokalnych władz przezwyciężano nieustającymi namowami i, co nie bez znaczenia, zachętami finansowymi: dziś gminy uczestniczące w programie otrzymują pieniądze za udział w programie, każdy przyjęty wniosek, a wreszcie – za aktywność.

Alternatywna ścieżka ruszyła w lipcu br. To nabór wniosków o dofinansowanie w bankach na dotacje przeznaczone na częściową spłatę kapitału kredytu bankowego. W tej chwili tzw. Kredyt Czyste Powietrze oferują dwa banki – Alior Bank oraz Bank Ochrony Środowiska – ale do wdrożenia tego produktu przygotowują się już kolejne banki, które w kwietniu br. podpisały z NFOŚiGW oraz 16 wfośigw umowy ws. uruchomienia ścieżki bankowej. Ta ścieżka różni się też tym, że potencjalny beneficjent programu przychodzi do banku rozmawiać o kredycie, natomiast w momencie uzyskania go to bank bierze na siebie wypełnienie wniosku, który pozostaje tylko sprawdzić i podpisać.

Pozostają też ścieżki internetowe. Jedną jest samodzielne wypełnienie e-wniosku poprzez profil zaufany oraz wysłanie go tą drogą. Od początku lipca Generator wniosków o dofinansowanie (GWD) został wzbogacony o intefejs API (Application Programming Interface), który pozwala wypełniać wnioski w systemach podmiotów współpracujących z NFOŚiGW, co pozwoli znacznie wydłużyć listę punktów dostępu – o firmy i instytucje, które zechcą udostępniać wnioski na swoich witrynach czy platformach internetowych.

NFOŚiGW ma już pierwszych zainteresowanych tym rozwiązaniem, zatem będzie to kolejna opcja w zasięgu Kowalskich.

Jak wypełnić wniosek o dofinansowanie? Może w tym pomóc Akademia Czystego Powietrza, dostępna na stronie czystepowietrze.gov.pl oraz na YouTube. Cykl webinariów z 2020 roku obejmuje m.in. instruktaż – krok po kroku – wypełniania formularza. Nowa odsłona Akademii ruszyła 16 września tego roku i ma być poszerzona m.in. o instruktaż dotyczący wniosku o płatność.

Sprawna sieć obsługi

– Obecne trzy ścieżki to spełnienie naszych postulatów. Od lat mówiliśmy, że nie da się tak szeroko zakrojonego programu obsłużyć bez sprawnie działającej sieci obsługi beneficjenta. I dziś ten system zasadniczo działa dużo lepiej niż przed zmianami wprowadzonymi w maju 2020 r. – mówi nam Andrzej Guła, lider Polskiego Alarmu Smogowego. – Sam wniosek o dotację został znacząco uproszczony, do 30 dni skrócono też czas rozpatrywania wniosków. Testowaliśmy obecną formę wniosku wśród osób potencjalnie zainteresowanych dofinansowaniem z „Czystego Powietrza" i wszystkie radziły sobie z wypełnieniem formularza bez większych problemów – dodaje.

Po wprowadzeniu wielu uproszczeń i udogodnień na etapie wniosków o dofinansowanie liczba wniosków i realizowanych przedsięwzięć stale rośnie. Co powoduje, że w wojewódzkich funduszach pojawia się coraz więcej wniosków o płatność.

Proces rozliczenia przedsięwzięcia w porównaniu z procesem wnioskowania o dotację jest obecnie dość wymagający. W związku z powyższym Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej pracuje wraz z wojewódzkimi funduszami nad znacznym usprawnieniem i przyspieszeniem tego procesu. Tak, aby maksymalnie przyspieszyć czas oczekiwania na wypłatę środków przez beneficjentów.

Nieodpłatne wsparcie doradców energetycznych

Projekt Doradztwa Energetycznego działa w oparciu o ogólnopolską sieć profesjonalnych doradców energetycznych, udzielających konsultacji w zakresie gospodarki niskoemisyjnej, efektywności energetycznej i odnawialnych źródeł energii. Doradcy energetyczni to grupa inżynierów posiadających fachową wiedzę z zakresu gospodarki niskoemisyjnej. Na każdym etapie realizacji inwestycji służą wsparciem, wskazując rozwiązania, dostępne źródła finansowania, a także oferując pomoc w przygotowaniu, weryfikacji i wdrożeniu planów gospodarki niskoemisyjnej w gminach. Jednym z zadań doradców energetycznych jest wsparcie przyszłych beneficjentów aplikujących o środki z programu „Czyste Powietrze". W każdym regionie kraju prowadzone są stacjonarne warsztaty szkoleniowe oraz webinaria, w trakcie których doradcy energetyczni szczegółowo omawiają wniosek o dofinansowanie, zasady udzielania finansowania oraz zasady rozliczania. Konsultacje są organizowane w specjalnie utworzonych w tym celu punktach konsultacyjnych, znajdujących się w siedzibach partnerów Projektu Doradztwa Energetycznego, jak również w mobilnych punktach informacyjnych w gminach. Z porad mogą skorzystać osoby fizyczne, przedsiębiorstwa, sektor publiczny, w tym gminy, oraz sektor mieszkaniowy, w tym wspólnoty i spółdzielnie mieszkaniowe. Partnerem wiodącym projektu jest NFOŚiGW w Warszawie. Pozostali partnerzy to wojewódzkie fundusze ochrony środowiska i gospodarki wodnej w Białymstoku, Gdańsku, Katowicach, Kielcach, Krakowie, Łodzi, Olsztynie, Opolu, Poznaniu, Rzeszowie, Szczecinie, Toruniu, Warszawie, Zielonej Górze, Wrocławiu oraz województwo lubelskie. Informacje o planowanych warsztatach szkoleniowych nt. programu „Czyste Powietrze", jak również kalendarium wszystkich planowanych wydarzeń organizowanych w ramach Projektu Doradztwa Energetycznego znaleźć można na stronie internetowej projektu www.doradztwo-energetyczne.gov.pl

Na początku września liczba wniosków złożonych w programie „Czyste Powietrze" przekroczyła 308 tys., a ich łączna wartość grubo ponad 5 mld zł. Około 80 proc. złożonych wniosków doczekało już podpisania umów, których wartość przekroczyła 4 mld zł. Blisko 2 mld już wypłacono.

Oczywiście, przyczyn przyspieszenia można by wyliczyć niemało. Jednak tą, która z perspektywy Kowalskiego jest najważniejsza, było uproszczenie wniosków o dofinansowanie, reorganizacja i rozszerzenie palety środków i punktów, poprzez które można było je składać, oraz uproszczenie procedury ich rozpatrywania.

Pozostało 90% artykułu
Walka ze smogiem
Województwo śląskie było antysmogowym liderem w 2022 roku
Materiał Promocyjny
Budowa farm wiatrowych i fotowoltaicznych
Walka ze smogiem
Smog tej zimy uderzy ze zdwojoną siłą. Rząd zrywa z regulacjami
Walka ze smogiem
Banki weszły do programu
Walka ze smogiem
Dekada na uwolnienie powietrza od smogu
Walka ze smogiem
Piec, kuchnię węglową czy kominek trzeba teraz zgłaszać
Materiał Promocyjny
Razem dla Planety, czyli chemia dla zrównoważonej przyszłości