Fundacja powstała pięć lat temu jako formalnoprawna reprezentacja ogólnopolskiej koalicji o tej samej nazwie. Należą do niej ruchy obywatelskie, naukowcy, eksperci, samorządowcy i organizacje pozarządowe.

Podjęli oni bardzo trudną w Polsce walkę z górnictwem, a zwłaszcza negatywnym wpływem na środowisko wydobywania węgla brunatnego. Ich orężem są analizy i opiniowanie dokumentów, opracowywanie raportów, spotkania z instytucjami finansowymi, komentowanie wydarzeń w mediach. Nic więc dziwnego, że mieli oni wpływ na istotne decyzje wielkich graczy. Po wieloletnich utarczkach w Polsce i Europie o budowę odkrywki Ościsłowo, Zespół Elektrowni Pątnów–Adamów–Konin postanowił wyłączyć elektrownie węglowe i zamknąć wszystkie odkrywki w Wielkopolsce do 2030 r.

Po publikacji raportu „Dirty Business”, do którego RT-ON dostarczyła dane, i dzięki działaniom Koalicji UnFriend Coal (której jest członkiem) aż sześć z ośmiu podmiotów, które ubezpieczały nowe elektrownie i kopalnie węglowe, wykluczyło ubezpieczanie takich inwestycji. A to ograniczyło możliwość budowy m.in. mocno krytykowanej Elektrowni Ostrołęka C, odkrywek Złoczew i Ościsłowo. Ekolodzy nagłośnili rolę banków, ubezpieczycieli i funduszy inwestycyjnych we wspieraniu rozwoju sektora węglowego i w efekcie tego wspierania ich współodpowiedzialności za negatywne konsekwencje dla społeczeństwa i przyrody. Fundacja zorganizowała m.in. pierwszy w Polsce okrągły stół banków na temat inwestycji w sektory wysokoemisyjne oraz współodpowiedzialności za tempo transformacji niskoemisyjnej w Polsce.

—api