Ochrona klimatu: strategiczny wybór

Stawiamy sobie ambitne cele, chcąc łączyć sukces ekonomiczny z odpowiedzialnością społeczną i ochroną środowiska.

Publikacja: 26.11.2020 22:20

Ochrona klimatu: strategiczny wybór

Foto: energia.rp.pl

W BASF tworzymy chemię dla zrównoważonej przyszłości. Ta myśl przyświeca naszym pracownikom przy tworzeniu innowacyjnych rozwiązań, które pomagają w walce z negatywnymi zmianami klimatycznymi.

Jednocześnie zmiany regulacji prawnych oraz rosnąca społeczna świadomość problemów środowiskowych obliguje wszystkie podmioty w całym łańcuchu wartości do podejmowania konkretnych kroków w kierunku bardziej zrównoważonego modelu gospodarki.

Jak to robi BASF?

Przede wszystkim stawiamy sobie ambitne cele, chcąc łączyć sukces ekonomiczny z odpowiedzialnością społeczną i ochroną środowiska. Tak ukierunkowane działania pozwalają nam na wspieranie realizacji np. celów zrównoważonego rozwoju ONZ.

Ważne są dla nas obszary takie, jak: walka z głodem (Cel 2.), jakość edukacji (Cel 4.), ochrona ziemi i bioróżnorodności (Cel 15.), wspólne działania na rzecz klimatu (Cel 13.,17.). Jednocześnie biorąc pod uwagę nasze portfolio i zaplecze badawczo-rozwojowe, w największym stopniu przyczyniamy się do postępu w zakresie budowy zrównoważonych miast (Cel 11.) oraz prowadzenia odpowiedzialnej produkcji i konsumpcji (Cel 12.).

Od wielu lat podejmujemy dialog z interesariuszami całego łańcucha wartości i wspólnie rozwijamy projekty w obszarze zrównoważonego budownictwa. Dzięki naszym rozwiązaniom budynki są coraz trwalsze i wymagają znacznie mniej zasobów w trakcie ich użytkowania.

Z drugiej strony opracowywane przez BASF innowacje sprawiają także, że budynki stają się coraz bardziej energooszczędne. Widać to na przykład w ewolucji w zakresie tworzyw stosowanych do termoizolacji – od wynalazku Styroporu®, polistyrenu do spieniania w latach 50., poprzez jego grafitową wersję Neopor® z przełomu XX i XXI wieku, aż po najnowsze poliuretanowe aerożelowe rozwiązania Slentite® (produkowany jako wysokowydajny panel przejawiający wyjątkowe działanie izolacyjne. Dzięki porowatej strukturze materiał zapewnia regulację nawilżenia i przyczynia się do przyjemnego klimatu we wnętrzu: spersonalizowane zarządzanie klimatyczne poprzez materiał izolacyjny wysokiej jakości).

Zrównoważone miasta to także wyzwanie zwiększonej ilości samochodów i problem smogu w transporcie. Dzięki katalizatorom produkowanym w naszym zakładzie w Środzie Śląskiej (najnowocześniejszym obiekcie tego typu należącym do firmy BASF w Europie) nowe auta spełniają coraz surowsze normy emisji spalin.

W temacie emisji należy także podkreślić fakt, że firma BASF zamierza do końca 2021 r. podawać klientom całkowite wartości emisji CO2 (tzw. ślad węglowy) wszystkich swoich produktów. Ślad węglowy produktu (ang. Product Carbon Footprint, PCF) obejmuje sumę emisji gazów cieplarnianych związanej z danym produktem – od zakupu surowca poprzez wykorzystanie energii w procesach produkcyjnych aż do chwili, w której produkt opuszcza fabrykę BASF, by trafić do odbiorcy.

Na podstawie wartości śladu węglowego produktów klienci BASF będą mogli wytypować obszary, w których istnieje potencjał dalszej eliminacji emisji gazów cieplarnianych. Już teraz nasza firma oferuje możliwość zmniejszenia śladu węglowego wybranych produktów poprzez wykorzystanie alternatywnych surowców i odnawialnych źródeł energii.

Kluczowa jest współpraca

Za przykład może tu posłużyć stosowane przez BASF podejście bilansu masowego, zgodnie z którym w zakładach produkcyjnych działających według koncepcji Verbund zasoby kopalne zastępuje się surowcami odnawialnymi z odpadów organicznych i olejów roślinnych, zaś udział takich surowców w sprzedawanym produkcie jest określany metodami matematycznymi.

Także w projekcie ChemCycling™ jest stosowana metoda bilansu masowego. Od 2020 r. BASF oferuje swoim klientom pierwsze komercyjne ilości produktów wytwarzanych z wykorzystaniem odpadów z tworzyw sztucznych poddanych recyklingowi chemicznemu, wprowadzanych jako surowiec na początku łańcucha wartości. Produkty handlowe wytworzone przez BASF według dwóch opisanych wyżej koncepcji mają takie same właściwości jak produkty powstające wyłącznie na bazie surowców kopalnych, ale charakteryzują się mniejszym śladem węglowym.

Walka o klimat stanowi istotny element strategii BASF i staje się coraz ważniejsza również dla naszych klientów. Stawiamy sobie za cel utrzymanie stałego poziomu emisji związanych z produkcją do 2030 r. bez negatywnego wpływu na dynamikę rozwoju przedsiębiorstwa. W przyszłości będziemy w stanie dostarczać rzetelne dane na temat emisji, dzięki którym odbiorcy naszych produktów łatwiej ocenią realizację własnych celów dotyczących ochrony klimatu. Wiemy bowiem, że w walce o klimat najważniejsza jest współpraca wszystkich uczestników rynku.

Autorka jest dyrektor zarządzającą BASF Polska
Artykuł przygotowany przez firmę BASF Polska

W BASF tworzymy chemię dla zrównoważonej przyszłości. Ta myśl przyświeca naszym pracownikom przy tworzeniu innowacyjnych rozwiązań, które pomagają w walce z negatywnymi zmianami klimatycznymi.

Jednocześnie zmiany regulacji prawnych oraz rosnąca społeczna świadomość problemów środowiskowych obliguje wszystkie podmioty w całym łańcuchu wartości do podejmowania konkretnych kroków w kierunku bardziej zrównoważonego modelu gospodarki.

Pozostało 91% artykułu
Walka o klimat
Wystartowała rejestracja na PRECOP 28
Walka o klimat
Mieszkańcy mogą zobaczyć, że smog otacza nie tylko sąsiadów
Walka o klimat
Biznes czeka energetyczna rewolucja
Walka o klimat
Firmy przed odpadową rewolucją
Walka o klimat
Przywracanie miastom zieleni to nie tylko frajda dla oczu
Walka o klimat
Ceny będą niższe, jeżeli konsumenci odpowiednio posegregują odpady