Izba Obrachunkowa Rosji (odpowiednik polskiego NIK) ogłosiła, że udział dochodów z ropy i gazu w budżecie federalnym spadł do poziomu z 2007 roku i wyniósł około 28 proc. wszystkich dochodów. W materiale zauważono, że za 9 miesięcy 2023 roku dochody rosyjskiego budżetu z ropy i gazu wyniosły zmniejszyły się o 15 proc., czyli 2,9 bln rubli.

Przyczyna jest jedna - wojna rozpętana przez rosyjski reżim skutkowała sankcjami na rosyjską ropę i paliwa, a próby szantażowania Europy przez Gazprom zakończyły się porażką i utratą unijnego rynku.

Czytaj więcej

Sankcje USA działają. Gwałtownie spadł eksport ropy z Rosji

Według raportu Izby Obrachunkowej główne przyczyny spadku dochodów są: spadek wpływów z podatku od wydobycia surowców naturalnych i ceł eksportowych na surowce energetyczne, a także spadek średniej ceny ropy Ural z 82,9 do 55,9 dolarów za baryłkę (pułap cenowy Zachodu to 60 dol/baryłka).

Dodatkowo wpływ miały rosnące obciążenia koncernów paliwowych nowymi podatkami płaconymi do wojennej kasy Kremla np. podatków od dodatkowych dochodów ze złóż naftowych.