Kolejne kwartały dla grupy Orlen będą wiązały się z wieloma wyzwaniami. Sama spółka oczekuje spadku marż rafineryjnych i petrochemicznych oraz notowań gazu ziemnego i energii elektrycznej. To m.in. konsekwencja globalnego spowolnienia oraz malejącego zapotrzebowania na paliwa i produkty petrochemiczne. Mimo to zarząd podtrzymuje deklarację realizacji ambitnego planu inwestycyjnego zakładającego wydatkowanie rekordowych 36,2 mld zł na różne przedsięwzięcia.

W I kwartale zrealizował go tylko w 14,6 proc. Jednocześnie w tym czasie Orlen wypracował rekordowe przychody, bo aż 110,3 mld zł i 9,2 mld zł zysku netto, co okazało się rezultatem kilka razy wyższym niż rok wcześniej. W dużej mierze było to zasługą przejęcia w drugiej połowie 2022 r. Lotosu i PGNiG.