PKN Orlen ogłosił aktualizację strategii grupy kapitałowej do 2030 r. W jej ramach m.in. przewidziano, że w najbliższych ośmiu latach koncern zainwestuje łącznie 320 mld zł, z czego około 120 mld zł na zielone projekty. Najwięcej pieniędzy, bo 70 mld zł ma być wydatkowane na rozwój biznesu wydobycia ropy i gazu oraz obrotu błękitnym paliwem. Identyczna kwota zasili przedsięwzięcia związane z tzw. nową energetyką i odnawialnymi źródłami energii. Z kolei energetyka konwencjonalna i inwestycje w sieć energetyczną planowane są na 65 mld zł, z czego 15 mld zł na inwestycje zielone. Kolejne biznesy zostaną wsparte nieco niższymi kwotami. Na biznes rafineryjny będzie wydane 60 mld zł, petrochemiczny 40 mld zł i 15 mld zł na detal.

Orlen szacuje, że realizacja inicjatyw przewidzianych w ramach zaktualizowanej strategii umożliwi mu podwojenie zysku EBITDA. W 2030 r. ma on wzrosnąć do około 60 mld zł z około 30 mld zł zanotowanych w 2021 r. W efekcie skumulowana EBITDA w latach 2023-2030 powinna wynieść ponad 400 mld zł. Koncern podał też, że liczy na ponad 10 mld zł synergii wynikających głównie ze zrealizowanych przejęć, w tym zwłaszcza Lotosu, PGNiG i Energii.

Czytaj więcej

Orlen zanotował rekordowe zyski w IV kwartale

Płocki koncern przygotował nową politykę dywidendową. Zgodnie z nowymi zasadami chce wypłacać co roku dywidendę odpowiadającą 40 proc. skorygowanych wolnych przepływów pieniężnych (przepływy z działalności operacyjnej minus przepływy z działalności inwestycyjnej) wypracowanych w ramach grupy. „Będzie to jednak nie mniej niż dywidenda bazowa (gwarantowana), której poziom został ustalony na 4 zł na jedną akcję dla roku 2022 i będzie sukcesywnie rósł o 15 groszy co roku, aż do poziomu 5,20 zł na jedną akcję w roku 2030” - podała spółka w komunikacie giełdowym.

Podczas konferencji prasowej Daniel Obajtek, prezes Orlen poinformował jednak, że w tym roku - ze względu na wypracowanie rekordowych zysków w 2022 r. - zarząd spółki będzie rekomendował, aby dywidenda wyniosła 5,5 zł na akcję. Tym samym do podziału ma być przeznaczone 6,4 mld zł.