Orlen w raportach finansowych za IV kwartał ubiegłego roku wykaże tymczasowy zysk z tytułu okazyjnego nabycia PGNiG. Jednostkowy wynik operacyjny powiększony o amortyzację (wynik EBITDA) zwiększy on o około 7,9 mld zł, a skonsolidowany o około 8,1 mld zł. Jednocześnie koncern podaje, że jest to zdarzenie księgowe o charakterze jednorazowym.

Do jego powstania doszło w wyniku rejestracji z dniem 2 listopada 2022 r. połączenia Orlenu z PGNiG. Zysk stanowi nadwyżkę tymczasowej wartości przejętych aktywów netto nad wartością godziwą przekazanej zapłaty (ceną rynkową wyemitowanych akcji połączeniowych), po uwzględnieniu efektu rozliczenia wcześniej istniejących powiązań. Koncern zaznacza, że proces wyceny do wartości godziwej przejętych aktywów netto jest na bardzo wczesnym etapie. Ponadto wartość zysku na okazyjnym nabyciu może ulec zmianie w ciągu 12 miesięcy, licząc od daty połączenia Orlenu z PGNiG. Płocki koncern planuje publikację raportów finansowych za IV kwartał w dniu 24 lutego.

Czytaj więcej

Daniel Obajtek przegrał w sądzie z TVN. Poszło m.in. o majątek prezesa Orlenu

W tym kontekście warto przypomnieć, że płocki koncern ogromne zyski z tytułu okazjonalnego nabycia akcji wykazał też rozliczając transakcje dotyczące przejęcia Lotosu i Energi. W przypadku pierwszej z tych spółek zysk na okazjonalnym nabyciu wyniósł 5,9 mld zł i został ujęty w raporcie za III kwartał 2022 r. Dla porównania grupa Orlen zaraportowała wówczas ponad 17 mld zł wyniku EBITDA i przeszło 12,7 mld zł zysku netto.

Z kolei zysk na okazyjnym nabyciu akcji Energi, wykazany w wynikach za II kwartał 2020 r. wyniósł prawie 3,7 mld zł. Wówczas grupa Orlen zaraportowała 5,2 mld zł wyniku EBITDA i prawie 4 mld zł zysku netto.