Lotos Norge i PGNiG Upstream Norway, spółki z grupy Orlen, wraz z partnerami koncesyjnymi, czyli firmami AkerBP (operator), Equinor, WintershallDEA złożyły w norweskim Ministerstwie Ropy Naftowej i Energii plany zagospodarowania i eksploatacji kolejnych złóż. Ich łączne wydobywalne zasoby węglowodorów, przypadające na wszystkich koncesjonariuszy szacowane są na 580,9 mln boe (baryłka ekwiwalentu ropy naftowej). Z tego, proporcjonalnie do udziałów, na grupę Orlen przypada 102,4 mln boe. Na ten wolumen składa się łącznie 9 mld m sześc. gazu ziemnego i 46,6 mln boe ropy naftowej i kondensatu gazu ziemnego. Wydobyte błękitne paliwo Orlen w dużej części chce przesłać do Polski za pomocą gazociągu Baltic Pipe.

Zaangażowanie kapitałowe polskiego koncernu w przedsięwzięcia, które właśnie przedstawiono do akceptacji norweskich władz są adekwatne do udziałów w poszczególnych złożach i są szacowane na około 5,1 mld NOK (około 2,3 mld zł). Najwięcej pieniędzy zostanie wydatkowanych na projekt NOAKA zlokalizowany na Morzu Północnym. Cała inwestycja pochłonie około 115 mld NOK (ponad 50 mld zł). Uczestnikiem projektu, który obejmuje złoża w obszarze North of Alvheim (Frigg Gamma Delta, Langfjellet, Rind i Froy), Fulla i Lille-Frigg, a także złoża Krafla i Askja, jest m.in. Lotos Norge.

Czytaj więcej

Orlen inwestuje w flotę do transportu LNG

Udział polskiej spółki w ośmiu koncesjach wchodzących w skład NOAKA wynosi blisko 13 proc. Pozostałymi partnerami są AkerBP, który docelowo będzie operatorem całego obszaru, a także Equinor. Wydobywalne zasoby na tych koncesjach szacowane są na 318,2 mln boe, z czego proporcjonalne do udziałów Lotos Norge może pozyskać około 39 mln boe. To z kolei powinno przełożyć się na wydobycie 26,7 mln boe ropy i kondensatu oraz 2 mld m sześc. gazu. Zaangażowanie kapitałowe Lotosu Norge ma wynieść w tym projekcie około 2,3 mld NOK (około 1 mld zł). Rozpoczęcie wierceń zaplanowano na 2025 r., natomiast uruchomienie wydobycia na I kwartał 2027 r.

Ponadto PGNiG Upstream Norway zaangażowany jest w zagospodarowanie złóż Alve Nord, Ørn i Fenris. Ich szacowane łączne zasoby przypadające na polską spółkę, to 7 mld m sześc. gazu i 19,9 mln boe ropy i kondensatu. Zaangażowanie kapitałowe PGNiG Upstream Norway w zagospodarowanie złóż sięgnie 2,8 mld NOK (1,3 mld zł). Wiercenia otworów produkcyjnych na Alve Nord i Ørn mają rozpocząć się w 2025 r., a ich eksploatacja w drugiej połowie 2027 r. Natomiast prace wiertnicze na Fenris zaplanowano na 2024 r., a początek produkcji w III kwartale 2027 r.