Komisja Europejska wyraziła ostateczną zgodę na przejecie przez węgierski koncern paliwowy MOL firmy Lotos Paliwa należącej do gdańskiego Lotosu. To konsekwencja realizacji środków zaradczych i pozyskania partnerów biznesowych dla trwającej w naszym kraju fuzji Orlenu z Lotosem. Komisja informuje, że Lotos Paliwa prowadzi detaliczną sieć stacji paliw w Polsce obejmującą około 80 proc. wszystkich tego typu obiektów należących do gdańskiego koncernu. W ocenie tej instytucji proponowane przejęcie nie budzi obaw o ograniczenie konkurencji na rynku, zwłaszcza biorąc pod uwagę umiarkowaną łączną pozycję rynkową MOL i Lotos Paliwa na polskim rynku oraz obecność na nim silnych konkurentów.

Komisja zgodziła się również na nabycie przez Orlen węgierskiej firmy Normbenz Magyarorság Kft oraz innych aktywów koncernu MOL obejmujących jego stacje paliw na Węgrzech i Słowacji. Także w tym przypadku Komisja nie widzi powodów do niepokoju w sprawie ewentualnego ograniczenia konkurencji na lokalnych rynkach.

Orlen w połowie stycznia informował o pozyskaniu czterech partnerów biznesowych do realizacji środków zaradczych określonych przez KE dla jego fuzji z Lotosem. Z każdym podpisał przedwstępne umowy sprzedaży części majątku. Jednym z nich był MOL. Ujawniono wówczas, że MOL kupi 417 stacje paliw Lotosu w Polsce za 610 mln USD. Jednocześnie do Orlenu miały trafić 144 stacji grupy MOL na Węgrzech i 41 na Słowacji, za łączną kwotę 229 mln euro.