Wniosek jest elementem trwającego postępowania koncentracyjnego, w tym umowy o współpracy zawartej 12 maja 2021 r. pomiędzy Skarbem Państwa, PGNiG, PKN Orlen i Grupą Lotos, która doprecyzowała strukturę transakcji. Zamiar zgłoszenia przedmiotowej koncentracji wynika z przepisów prawa. PGNiG tłumaczy, że złożony wniosek nie prowadzi do zmiany przedmiotu postępowania zainicjowanego już przez PKN Orlen. – Działamy zgodnie z zawartymi umowami, realizując intencje naszego wiodącego akcjonariusza, czyli Skarbu Państwa. Postępujemy tak, by ten proces mógł zostać przeprowadzony sprawnie i przy uwzględnieniu jednego z podstawowych celów, jakim jest zapewnienie niezakłóconej ciągłości działalności prowadzonej przez PGNiG, zarówno w trakcie procesu zmierzającego finalnie do połączenia spółek, jak również po dacie połączenia – powiedział cytowany w komunikacie prezes PGNiG Paweł Majewski.